Vědci z východosibiřského Irkutska z průmyslových odpadů vytvořili unikátní materiál, který je schopen zaměnit dřevo i plast. Svými vlastnostmi se blíží dřevu, ale ve srovnání s ním je odolnější k teplu, ohni, mrazu, a co je nejdůležitější, je dvakrát levnější. Na rozdíl od dřeva je také trvanlivější. Ekologicky čistý inovativní vynález dostal název vinizol a vzbudil obrovský zájem ruských i zahraničních firem, které podnikají v oblasti výstavby domů o málo poschodích. Práce na vinizolu jsme zahájili už před 2,5 lety, prozradila Hlasu Ruska ředitelka projektu, doktorka technických věd, profesorka Katedry obohacování nerostných surovin Irkutské technické university Elena Zelinskaja.

Nápad se objevil v souvislosti s tím, že bylo nutné se nějakým způsobem vypořádat s ohromným množstvím odpadů, které se nahromadilo na pozemcích průmyslových podniků ve městě. A protože se zabýváme ekologií, snažili jsme se najít možnosti likvidace různých druhů odpadů. Tehdy se i zrodila myšlenka likvidovat současně dva zcela různé druhy odpadu: polymerové i minerální, přesněji popel, jež vzniká při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Idea využívat odpady při výrobě stavebních materiálů není nová. Společně s vědci jsme vyvinuli recepturu tohoto materiálu a za pomoci university potom vše dotáhli až do průmyslové výroby.

V rámci Technoparku při Irkutské universitě byl nedávno založen inovační podnik. Technologická linka, do které universita investovala 12 milionů rublů (více, než 400.000 USD) dává vědcům možnost vylepšovat technologii a experimentovat při vývoji nových forem vinizolu. Kapacita výrobní linky dosahuje 55.000 m3 materiálu ročně, díky čemuž je návratnost investice 1,5 roku. Nemáme žádné pochybnosti o tom, že po vinizolu bude poptávka, protože se přeci jedná o universální materiál, pokračuje Elena Zelinskaja.

Je nehořlavý a odolný k vlhkosti, což je velmi důležité při venkovním použití. Voda po něm stéká a vůbec se nevsakuje. Nezanechává na něm žádné skvrny.

Podle názoru expertů se bez vinizolu v budoucnosti neobejde žádná stavba, protože zamění všechny tradiční materiály – dřevěné i polymerové.


Zdroj: czech.ruvr.ru