Spojené státy nepočítají s mezinárodními normami, odstupují od mnohostranných dohod, využívají sankce a zbraně, jejich jednání v duchu hegemonie vedlo k chaosu a humanitárním katastrofám ve světě. (Foto: Pxhere)

Uvádí se to ve zprávě Státní rady Čínské lidové republiky s názvem „Porušování lidských práv ve Spojených státech – 2019“.

„Spojené státy se na ochranu svého hegemonického postavení řídí politikou jednostranných akcí, porušují mezinárodní pořádek a systém mezinárodních vztahů založených na cílech a zásadách Charty OSN,“ uvádí se v dokumentu.

V Pekingu poznamenali, že Washington při jakékoliv příležitosti vychází z mezinárodních dohod, zbavuje se mezinárodní odpovědnosti, rozviklává základy globální vzájemné důvěry a spolupráce.

„Spojené státy se opakovaně uchýlily k sankcím a používání zbraní, které vedly k nepokojům a chaosu v mnoha částech světa a k vážným humanitárním katastrofám,“ uvedli ve Státní radě.

Zdroj:  global.chinadaily.com.cn