Co má The New York Times a většina ostatních etablovaných médií společného s Big Pharma? Odpověď: Jsou z velké části vlastněny společnostmi BlackRock a Vanguard Group, dvěma největšími firmami na světě, které spravují aktiva. (Foto: Youtube)

Navíc se ukázalo, že tyto dvě společnosti tvoří tajný monopol, který vlastní i téměř vše ostatní, na co si vzpomenete. Jak je uvedeno v představeném videu:

„Akcie největších světových korporací vlastní stejní institucionální investoři. Všichni se vlastní navzájem. To znamená, že „konkurenční“ značky, jako je Coke a Pepsi, ve skutečnosti vůbec nejsou konkurenty, protože jejich akcie vlastní naprosto stejné investiční společnosti, investiční fondy, pojišťovny, banky a v některých případech i vlády.

Menší investoři jsou ve vlastnictví větších investorů. Ty vlastní ještě větší investoři. Na viditelném vrcholu této pyramidy jsou vidět pouze dvě společnosti, s jejichž názvy se často setkáváme… Jsou to Vanguard a BlackRock.

Síla těchto dvou společností je nepředstavitelná. Nejenže vlastní velkou část akcií téměř všech velkých společností, ale také akcie investorů v těchto společnostech. To jim dává naprostý monopol.

Zpráva agentury Bloomberg uvádí, že obě tyto společnosti budou mít v roce 2028 dohromady investice ve výši 20 bilionů dolarů. To znamená, že budou vlastnit téměř vše.“

Kdo nebo co je Vanguard?

Slovo „vanguard“ znamená „nejpřednější postavení v armádě nebo flotile, která postupuje do bitvy“ a/nebo „vedoucí postavení v nějakém směru nebo pohybu“. Obojí je vhodným popisem tohoto globálního giganta, který patří globalistům usilujícím o Great Reset, jehož jádrem je přesun bohatství a vlastnictví z rukou mnoha lidí do rukou několika málo.

Zajímavé je, že Vanguard je od března 2021 největším akcionářem společnosti BlackRock. Samotná společnost Vanguard má na druhou stranu „unikátní“ podnikovou strukturu, díky níž je její vlastnictví obtížněji rozpoznatelné. Je vlastněna svými různými fondy, které jsou zase vlastněny akcionáři. Kromě těchto akcionářů nemá žádné externí investory a není veřejně obchodovatelná. Jak je uvedeno v představovaném videu:

„Elita, která vlastní Vanguard, zřejmě není ráda středem pozornosti, ale samozřejmě se nemůže schovat před tím, kdo je ochoten hledat. Zprávy Oxfamu a Bloombergu říkají, že 1 % lidí na světě vlastní dohromady více peněz než zbylých 99 %. A co hůř, Oxfam tvrdí, že 82 % všech vydělaných peněz v roce 2017 připadlo tomuto 1 %.

Jinými slovy, tyto dvě investiční společnosti, Vanguard a BlackRock, mají monopol ve všech průmyslových odvětvích na světě a jsou vlastněny nejbohatšími rodinami na světě, z nichž některé jsou královské rodiny a jsou velmi bohaté již od dob před průmyslovou revolucí.“

Ačkoli by trvalo dlouho, než bychom prošli všechny fondy Vanguard a identifikovali jednotlivé akcionáře, a tedy vlastníky Vanguard, rychlý pohled naznačuje, že Rothschild Investment Corp. a Edmond De Rothschild Holding jsou dva takoví akcionáři. Jméno Rothschild si při čtení zapamatujte, protože se v něm později ještě objeví.

Na výše uvedeném videu jsou jako vlastníci společnosti Vanguard uvedeni také italská rodina Orsini, americká rodina Bush, britská královská rodina, rodina du Pont, Morganovi, Vanderbiltovi a Rockefellerovi.

BlackRock/Vanguard vlastní Big Pharma

Podle Simply Wall Street byly v únoru 2020 společnost BlackRock a Vanguard dvěma největšími akcionáři společnosti GlaxoSmithKline s podílem 7 %, resp. 3,5 % akcií. Ve společnosti Pfizer je vlastnictví obrácené, společnost Vanguard je největším investorem a BlackRock druhým největším akcionářem.

[...]

Mějte na paměti, že poměr vlastnictví akcií se může kdykoli změnit, protože společnosti pravidelně nakupují a prodávají, takže se neomezujte na procenta. Podstatné je, že BlackRock a Vanguard, jednotlivě i dohromady, vlastní v každém okamžiku tolik akcií, že můžeme říci, že snadno ovládají jak Big Pharma, tak centralizovaná zavedena média – a ještě něco navíc.

Proč na tom záleží? Záleží na tom, protože farmaceutické společnosti řídí reakce na COVID-19 – všechny dosud spíše ohrožovaly než optimalizovaly veřejné zdraví – a mainstreamová média byla ochotnými komplici v šíření jejich propagandy, falešného oficiálního příběhu, který sváděl a stále svádí veřejnost na scestí a podporuje strach založený na lžích.

Abychom měli šanci tuto situaci napravit, musíme pochopit, kdo jsou hlavní aktéři, odkud pochází škodlivý diktát a proč tyto falešné narativy vůbec vznikají.

Jak je uvedeno ve zprávě Global Justice Now z prosince 2020 „The Horrible History of Big Pharma„, prostě nemůžeme dovolit, aby farmaceutické společnosti – „které dlouhodobě upřednostňují zisk společnosti před zdravím lidí“ – nadále diktovaly reakce na COVID-19.

V něm se věnují hanebné historii sedmi největších farmaceutických společností na světě, které nyní vyvíjejí a vyrábějí léky a „vakcíny“ na bázi genů proti COVID-19, zatímco mainstreamová média pomáhají potlačovat informace o snadno dostupných starších lécích, u nichž byla prokázána vysoká účinnost proti této infekci.

BlackRock/Vanguard vlastní média

Pokud jde o The New York Times, v květnu 2021 byla společnost BlackRock druhým největším akcionářem s podílem 7,43 % všech akcií, hned po skupině Vanguard Group, která vlastní největší podíl (8,11 %).

Kromě The New York Times jsou Vanguard a BlackRock také dvěma největšími vlastníky Time Warner, Comcast, Disney a News Corp, čtyř ze šesti mediálních společností, které ovládají více než 90 % mediálního prostředí v USA.

Není třeba dodávat, že pokud máte pod kontrolou tolik zpravodajských kanálů, můžete ovládat celé národy prostřednictvím pečlivě organizované a organizované centralizované propagandy, která se vydává za žurnalistiku.

[...]

Pokud se vám už teď točí hlava, nejste sami. Je těžké popsat kruhové a úzce provázané vztahy lineárně. Svět firemního vlastnictví je labyrint, kde se zdá, že každý do určité míry vlastní každého.

Hlavním poznatkem je však to, že dvě společnosti vynikají nad všemi ostatními, a to BlackRock a Vanguard. Společně tvoří skrytý monopol na globální držbu aktiv a díky svému vlivu na naše centralizovaná média mají moc manipulovat a kontrolovat velkou část světové ekonomiky a událostí i to, jak se na to vše svět dívá.

Vzhledem k tomu, že společnost BlackRock v roce 2018 oznámila, že od společností, do nichž investuje, má „sociální očekávání“,nelze přehlédnout její potenciální roli ústředního centra v rámci velkého resetu a plánu „build back better“.

Když k tomu přidáme informace, že „podkopává hospodářskou soutěž tím, že vlastní akcie konkurenčních společností“ a „stírá hranice mezi soukromým kapitálem a vládními záležitostmi tím, že úzce spolupracuje s regulačními orgány“, těžko pochopíme, jak by BlackRock/Vanguard a jejich globalističtí vlastníci mohli usnadnit Great Reset a takzvanou „zelenou“ revoluci, které jsou součástí stejného plánu krádeže bohatství.

BlackRock a Vanguard vlastní svět

Toto tvrzení se stane ještě jasnějším, jakmile si uvědomíte, že vliv tohoto dua se neomezuje pouze na Velkou farmacii a média. Důležité je, že BlackRock také úzce spolupracuje s centrálními bankami po celém světě, včetně amerického Federálního rezervního systému, který je soukromým, nikoli federálním subjektem. Půjčuje centrální bance peníze, působí jako její poradce a vyvíjí její software.

Celkem mají společnosti BlackRock a Vanguard majetkový podíl ve zhruba 1 600 amerických firmách, jejichž celkové příjmy v roce 2015 činily 9,1 bilionu dolarů. Když k tomu připočteme třetího největšího globálního vlastníka, společnost State Street, jejich společný majetek zahrnuje téměř 90 % všech firem z indexu S&P 500.

[...]

BlackRock/Vanguard vlastní také akcie dlouhého seznamu dalších společností, včetně Microsoftu, Applu, Amazonu, Facebooku a Alphabet Inc. Jak ilustruje níže uvedená grafika vlastnické sítě BlackRock a Vanguard, která byla uvedena v článku „These Three Firms Own Corporate America“ v časopise The Conversation z roku 2017, bylo by téměř nemožné je všechny vyjmenovat.

Celkem mají společnosti BlackRock a Vanguard majetkový podíl ve zhruba 1 600 amerických firmách, jejichž celkové příjmy v roce 2015 činily 9,1 bilionu dolarů. Když k tomu připočteme třetího největšího globálního vlastníka, společnost State Street, jejich společný majetek zahrnuje téměř 90 % všech firem z indexu S&P 500.

Globální monopol, o kterém ví jen málokdo

Chcete-li si udělat obrázek o celkovém vlivu společností BlackRock a Vanguard na globálním trhu, určitě si pusťte 45minutové video v horní části tohoto článku (V původním článku video není, pozn. editora). Poskytuje široký přehled o skryté monopolní síti společností vlastněných Vanguardem a BlackRockem a o jejich roli ve Velkém resetu. Druhé, mnohem kratší video (výše) nabízí další přehled těchto informací.

Jak můžeme spojit BlackRock/Vanguard – a globalistické rodiny, které je vlastní – s Great Reset? Pokud nedojde k veřejnému přiznání, musíme se podívat na vztahy mezi těmito gigantickými globalisty vlastněnými korporacemi a zvážit vliv, který mohou prostřednictvím těchto vztahů uplatňovat. Jak poznamenal Lew Rockwell:

„Když Lynn Forester de Rothschildová chce, aby se Spojené státy staly zemí jedné strany (jako Čína), a nechce, aby byly v USA přijaty zákony o identifikaci voličů, aby se k dosažení tohoto cíle mohlo páchat více volebních podvodů, co udělá?

Uspořádá konferenční hovor se stovkou nejvýznamnějších světových generálních ředitelů a řekne jim, aby veřejně odsoudili přijetí protikorupčního zákona v Georgii jako „Jima Crowa“, a nařídí svým poslušným generálním ředitelům, aby stát Georgia bojkotovali, jako jsme to viděli v případě Coca-Coly a baseballové ligy a dokonce i hollywoodské hvězdy Willa Smithe.

V tomto konferenčním hovoru vidíme odstíny Velkého resetu, Agendy 2030 a Nového světového řádu. OSN chce stejně jako [zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra Klaus] Schwab zajistit, aby v roce 2030 už Zemi netrápila chudoba, hlad, znečištění a nemoci.

Za tímto účelem chce OSN, aby se daně ze západních zemí rozdělily mezi elitní megakorporace a vytvořily zcela novou společnost. Pro tento projekt potřebujeme podle OSN světovou vládu – konkrétně samotnou OSN.“

Jak jsem již uvedl v mnoha předchozích článcích, zdá se být zcela jasné, že pandemie COVID-19 byla zinscenována za účelem nastolení Nového světového řádu – Velkého resetu – a 45minutové video uvedené na začátku článku dobře vysvětluje, jak se to stalo. A v srdci toho všeho, v „srdci“, k němuž směřují všechny globální toky bohatství, najdeme společnosti BlackRock a Vanguard.

Zdroj: zv.org