Illinojský senátor Mark Kirk během své 28ti leté politické kariéry zápasil v mnoha ďábelských politických bojích, avšak po mrtvici, kterou prodělal před rokem, prohlašuje, že měl nyní také zcela odlišnou zkušenost: Setkání s anděly. Deník Daily Herald pro oblast Chicago informoval o tom, že v době kdy se na jednotce intenzívní péče v Chicagské nemocnici Northwestern Memorial zotavoval z rozsáhlé mrtvice, která zasáhla pravou část jeho mozku, navštívili republikánského senátora, podle jeho vlastních slov, tři andělé. Kirk sdělil, že stáli u nohou jeho nemocničního lůžka a ptali se ho: „Chceš jít s námi?“. „Ne“, odpověděl Kirk čistě fakticky. „Zdržím se.“

Kirk, kterému je nyní 53 let, strávil uplynulý rok tím, že podstoupil intenzivní terapii, která mu napomohla získat zpět stabilitu při chůzi a obnovila schopnost provádění ostatních základních funkcí.

Kirk se tak připojil k dalším odhadovaným 8 miliónům američanů, kteří tvrdí, že byli navštíveni nebeskými návštěvníky anebo měli nějaký obdobný druh zkušenosti obecně nazývané Zkušenost blízká smrti (anglicky near-death experience – NDE). Ve dnech, které následovaly po mrtvici, kongresman cítil, že je blízko smrti. „Hlavou vám jde myšlenka, že Tohle je konec,“ popsal tento stav senátor Kirk pro Daily Herald.

Bez ohledu na mystické asociace, které s tímto mohou vyvstávat, být spojené, mnoho vědců věří, že NDE může mít i racionální vysvětlení založené na vědeckém zkoumání fungování mozku. Zkušenost vně těla, během které lidé věří, že se vznáší nad svým fyzickým tělem, jsou během Zkušenosti blízké smrti (NDE) běžné. Tyto vjemy mohou být spuštěny stimulováním temporoparetiálního spojení pravé mozkové hemisféry, jak na to poukazuje vědecká studii publikovaná v roce 2005 v časopise The Neuroscientist (Neurovědec).

Další běžný vjem během Zkušenosti blízké smrti je vnímání pohybu směrem k jasnému světlu, což se stává takřka ve 25ti procentech případů této zkušenosti doprovázející srdeční záchvat. Jak nyní vědci věří, příčina obou jevů může spočívat v nedostatečném okysličení mozku, jelikož euforie a pocit klidu, a rovněž „pohyb směrem ke světlu“ jsou běžné symptomy akutního nedostatku kyslíku – hypoxie, a to dle studie publikované v roce 2010 v lékařském časopise Critical Care (Krizová Péče).

Během minulého roku oznámili výzkumníci Výzkumného centra Zkušeností vně těla v Los Angeles (Out-Of Body Experience Research Center) úspěch při dobrovolnických pokusech o „oddělení“ od těla a „vznášení se v temném tunelu směrem ke světlu“. Tito výzkumníci, byť jejich práce doposud nebyla publikovaná v žádném z tradičních periodik určených ke zveřejnování nových vědeckých poznatků a následné veřejné vědecké revizi a hodnocení, věří, že toto je budoucí důkaz potvrzující, že Zážitky blízké smrti, jsou způsobované funkcemi mozku, nikoliv nebeskou intervencí.

Ať už je pravda o těchto zážitcích jakákoliv, senátor Kirk je odhodlaný stát oběma nohama pevně na zemi, abychom byli konkrétnější, chystá se k největší výzvě svého života – k výstupu 45ti schodů vedoucích k Washingtonskému Capitolu, až se tento měsíc vrátí do svého senátorského úřadu.

„Bude tam velký dav, a můžete si vsadit, že já budu v něm.“, řekl senátor Kirk Daily Heraldu.

Senátor USA, Mark Kirk, říká – Znovu se učit hodit byl frustrující a vyčerpávající proces, který však nakonec přinesl průlomový okamžik.

Překlad: Ondřej Dvořák

Zdroj: sott.net

]]>