Keby boli všetky vakcíny skutočne také „bezpečné a účinné“, ako bežne tvrdí establišment zdravotných úradov a vládni idioti, potom by za obdobie 2 rokov nezomrelo 36 nemluvniat na vakcínu 6 v 1, známu ako „Infarix Hexa“, vyvinutú farmaceutickým gigantom GlaxoSmithKline (GSK).

Utajované dokumenty, ktoré nedávno vyniesla na povrch a zverejnila webová stránka „Initiative Citoyenne“, dokazujú, že bolo najmenej 1 742 nepriaznivých reakcií, z ktorých 503 bolo klasifikovaných ako „vážne“.

No z tých vážnych, bohužiaľ, už zmienených 36 detí zomrelo. Došlo k tomu v období od 23. októbra 2009 do 22. októbra 2011 – no GSK ich  vôbec neohlásila.

Prekvapujúce informácie, obsiahnuté v tomto  1 271-stranovom dokumente, odhaľujú, že v súvislosti s vakcínou Infanrix Hexa dochádzalo najmenej k 1,5 úmrtiam mesačne – a to boli len úmrtia, ktoré boli ohlásené.

Pri zvážení toho, že len 1 – 10 % nepriaznivých reakcií na vakcínu končí v oficiálnych štatistikách, mohol byť počet úmrtí oveľa vyšší.

Podľa verejne dostupných údajov väčšina nemluvniat, ktorých smrť nastala po vakcíne Infanrix Hexa, zomrela v priebehu niekoľkých dní po očkovaní. Tri z týchto nemluvniat podľa údajov zomreli pár  hodín po podaní vakcíny.

„Nejde o 14 úmrtí, zaznamenaných GSK v období od októbra 2009 do konca októbra 2011, ako sme pôvodne počítali, ale o 36 (14 od 2010 do 2011 a 22 od 2009 do 2010),“ uviedla stránka Initiative Citoyenne.

„Okrem týchto 36 úmrtí [bolo] najmenej 37 ďalších úmrtí (zväčša náhlych smrtí), čo od zavedenia vakcíny v roku 2000 dáva spolu najmenej 73 úmrtí, a opäť sa to týka len úmrtia na náhlu smrť.“

Pre ďalšie správy o vakcínach si určite pozrite stránku  Vaccines.news.

Nielen MMR vakcína, ale aj Infanrix Hexa spôsobuje AUTIZMUS

Tento zhruba 24-mesačný prehľad poškodení a úmrtí, spôsobených vakcínou Infanrix Hexa, je doplnený výskumom, uverejneným o niekoľko rokov neskôr, ktorý dáva vakcínu do súvisu s permanentným autizmom a poškodením mozgu ( zdroj).

Ako sme v tom čase uviedli, talianske úrady vyhlásili, že táto multivalentná vakcína obsahujúca smrtiace chemické látky, ako sú thimerosal (ortuť), hliník, formaldehyd (jed na potkany), geneticky upravené zložky vírusov a celý rad chemických konzervačných látok, je zodpovedná za vznik autizmu u mladého chlapca, po prijatí troch odporúčaných dávok očkovania.

Petíciu spustenú rodičmi chlapca talianske Ministerstvo zdravotníctva najprv odmietlo, nabádajúc ich, aby podali žalobu.

Totižto, na rozdiel od Slovenska či Spojených štátov, v Taliansku sú farmaceutické firmy vyrábajúce vakcíny za poškodenia a úmrtia spôsobené ich produktmi brané na zodpovednosť.

Títo rodičia svoj spor nakoniec vyhrali, stanoviac tým aspoň v Európe precedens, že vakcíny môžu spôsobovať a aj spôsobujú autizmus, a že nie sú stopercentne bezpečné a účinné, ako tak notoricky tvrdí očkovací priemysel.

Taliansko už vyhlásilo, že MMR spôsobuje autizmus, hoci priemysel tvrdí opak

Niekoľko rokov pred týmto vyhlásením, ktoré bolo spochybnené talianskym Ministerstvom zdravotníctva, urobil podobné vyhlásenie týkajúce sa vakcíny MMR proti osýpkam, mumpsu a ružienke, taliansky sudca Lucio Ardigo.

Chlapec zaočkovaný vakcínou MMR bol  „poškodený nezvratnými komplikáciami z dôvodu očkovania (trivalentnou MMR)“, píše sa v oficiálnych dokumentoch súdu, súvisiacich s prípadom.

Povedané inak, MMR  naozaj spôsobuje autizmus a rodičia, ktorí chcú svoje deti chrániť pred potenciálnym spôsobením trvalého, celoživotného poškodenia mozgu, by urobili najlepšie, keby sa mu úplne vyhli.

A nielen tejto jednej, ale tiež ostatným vakcínam, z ktorých u žiadnej sa  nikdy vedecky nedokázalo, že je bezpečná a ani účinná.

„Keď uvážime tieto informácie, je nejaký dôvod čudovať sa, že malé deti zomierajú po prijatí očkovaní obsahujúcich tieto látky?“ pýta sa odborníčka na očkovanie Christina Englandová, ktorá píše pre  GreenMedInfo.

„Spoločnosť GlaxoSmithKline sa môže snažiť zakrývať pred nami fakty, no nemôžu ich skrývať večne. Vakcína Infanrix Hexa by mala byť okamžite stiahnutá z trhu.“

Zdroj:  naturalnews.com, badatel.sk