Místopředsedkyně a jedna z veřejných tváří německé populistické, euroskeptické strany AfD říká, že přes to pejorativní označení „krajně pravicová“ je její strana výrazně pro-izraelská a na ten pohlíží jako na vzor. Beatrix von Storch v interview s Jerusalem Post řekla, že z „historických a kulturních důvodů budeme vždy s Izraelem hledat dobré vztahy a úzkou spolupráci.“


„Izrael by mohl být pro Německo vzorem,“ řekla. „Izrael je demokracie, která má svobodnou a pluralistickou společnost. Izrael vyvíjí úsilí o zachování své unikátní kultury a tradic. To samé by bylo možné i v Německu a v jiných zemích.“

Německá populistická Alternative für Deutschland (AfD) v posledních spolkových volbách v neděli dostáhla nesmírných zisků, kdy se přesunula od strany bez jediného křesla v parlamentu až na 94 křesel. Rostoucí deziluze z ministerské předsedkyně Angely Merkel při zvládání německé migrační krize stejně jako s liberální Sociálně demokratickou stranou (SPD) pomohla značnému přesunu voličů k AfD.

Von Storch se o postoji AfD k národní suverenitě a k současnému trendu směrem ke globalismu vyjadřovala velice jasně.

„Odmítáme postup směrem k centralizovanému federálnímu státu Spojené státy evropské,“ řekla. „Upřednostňujeme návrat k suverénním národům založeným na komunitách, které sdílí ekonomické zájmy.“

„Bude-li současná cesta směrem k centralizaci a harmonizaci pokračovat, skončí to dezintegrací,“ dodala.

I kromě ideologie vnímání „federální Evropy“, která si podle cítění jeho zastánců uzurpovala důležité složky národní suverenity od členských států, tak v Německu také sílí vnímání toho, že německý nacionalismus byl po II. světové válce přehnaně utlačován.

Obrození zdravého německého nacionalismu je dobrá věc, ne špatná, trvá na svém von Storch. „Stojíme za patriotismem, který prosazuje mír a dobré sousedství,“ řekla.


V tomto směru není obrození národní identity mezi evropskými státy žádnou hrozbou Evropě, nýbrž je to projev vitality, tvrdí von Storch.

„Naši sousedé nemají z AfD strach. Ti se bojí důsledků uprchlické politiky otevřených dveří Merkelové a mají nechuť přispívat k systému přerozdělování uprchlíků EU,“ řekla.

Podle von Storch je obrození pocitu národní a kulturní identity rovněž klíčem k dobrým vztahům mezi Německem a Izraelem. I přes historii anti-semitismu spojovanou s Národním socialismem, nejsou skuteční nepřátelé judaismu mezi konzervativci, argumentuje.

„Jak antisemitismus, tak antisionismus je nejsilnější v islámských komunitách stejně jako u Levice,“ prohlásila. „Ti zavrhují fakt, že žido-křesťanské základy evropské civilizace pomohly jejímu úspěchu. My uznáváme, že hrozby, které to představuje jak pro Izrael, tak pro německou židovskou komunitu a její bezpečnost by pro nás měly patřit mezi nejvyšší priority.“

Na druhou stranu Von Storch ve svém vnímání islámu jasně rozlišuje mezi náboženskými praktikami a mezi tím, co nazývá „politickou ideologií.“

„Islám je přeci politickou ideologií a zákon šaría není slučitelný s principy svobodné společnosti,“ řekla. „Muslimové musí oddělit své náboženství od realizace své politiky, jako je třeba volání po zákonu šaría.“

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com