Loni činitelé pensylvánského ministerstva zemědělství poslali ‚přátelský dopis‘ bance osiv – skupině výměny semínek v Mechanicsburgu, v němž jim sdělili, že pro každou variantu semínek potřebují mít extrémně nepraktické a smysl postrádající testy, které zjistí, že odpovídají normám předepsaným vyhláškami. Jako důvod, proč by se měly takové vyhlášky vynucovat u něčeho tak přirozeného jako právo na výměnu a vlastnictví semínek, tyto činitelé zmiňovali i ‚agro-terorismus‘. V legislativě všech států jsou předpisy regulující vlastnictví a výměnu semínek. 


Skutečné vynucování těchto zákonů je jen namátkové, protože spousta těch zákonů je ve skutečnosti nejčastěji příliš složitých na to, aby šly vůbec rozluštit, a tak lze prostě kteroukoliv potrhlost, jež je do těch zákonů zapsaná, vynucovat, jen když se orgánům prosazování zákona zachce. Ovšem kdo vlastně chce vynucovat takovéto zákony a dusit něco tak produktivního jako tohle přirozené právo?

„Nespočívá v tom téměř žádné nebezpečí,“ řekl John Torgrimson, výkonný ředitel Burzy uchovávatelů semen. „Nepředstavuje to pro zemědělství kteréhokoliv státu vůbec žádné riziko. Nepředstavuje to žádné ohrožení našich dodávek potravin.“

Pensylvánie není v tomto boji jediná. I regulátoři v Nebrasce jdou po místních bankách semínek.

David Svik, šéf ‚Úřadu kontroly osiv‘, říká, že se ‚podívá, co se dá dělat,‘ s těmi mnoha bankami v tomto státě, která neodpovídají předpisům.

Citujeme v této věci farmářku z Nebrasky, Betsy Goodman, jejímž názorem je: „Reprodukce svých vlastních semínek je lidským právem.“

Jinými slovy, nedávný vývoj tady ve státě Nebraska přinesl to, že státní byrokraté jsou placeni, aby vynucovali zákony jen ve prospěch mamutích agrokombinátů v touze prosadit drsné omezení možností lidí, aby v podstatě mohli dělat to, na co mají právo: shromažďovat semínka a vyměňovat si je. Pokouší se za každou cenu prosadit vynucující regulace. Je to v podstatě krok, co má pomoci zadusit svéprávnost těchto lidí v jejich zemědělských praktikách.

Povede se to zablokovat? Budou všichni uvězněni, pokutováni nebo v pocitu pronásledování státem kvůli schraňování semínek a obchodu s nimi?

Doufejme, že nezažijeme, aby stát postupoval násilně proti mírumilovným lidem prosazujícím svá práva.

Těmi jedinými reálnými „Agro-Teroristy“, kteří existují, jsou korporace jako Monsanto, které protlačují zákony, jako tyhle, a byrokraté placení za vynucování a zavádění zákonů, které lidi brzdí v aktivitách přinášejících prospěch jejich zemědělství. Vypadá to, jako by korporace Mamutích agrokombinátů tyto zákony podporovaly tak, aby si farmáři museli každoročně kupovat semínka, na která jsou GM patenty, a z patentovaných hybridů, místo aby si k pěstování sklízeli vlastní semínka.

Udržet si své přirozené právo prostě vlastnit semínka a svobodně praktikovat zemědělství je čímsi, co je pro nás absolutní nezbytností.

To je neskutečně nebezpečná situace, ve které by se společnost mohla ocitnout, když většina z nás nebude vědět, jak uchovávat osivo, pěstovat potraviny a vůbec přežít bez Wal-Martu nebo Taco Bell. Myslím, že v budoucnu nás to bude nejspíš tlačit ještě více a lidé si zase začnou své plodiny kultivovat. Když to ale budou dělat, bude ministerstvo zemědělství zkoušet zadusit to zákonem? Takovýmto zákonům musíme odporovat, abychom dosáhly plných záruk našeho prostého práva na prosperitu.

Prosím podělte se o to s tolika lidmi, s kolika je jen možné, jelikož to má fundamentální důležitost, aby se všichni dověděli o tomto byrokratické úsilí o zadušení našich přirozených, základních práv.

Některé další články o snahách agrokombinátů získat monopol na semínka v češtině včetně nedávných pokusů EU o monopolizaci osiv:

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: theantimedia.org, reformy.cz