Tajné společnosti existovaly po celou historii. Elity šílící po moci a penězích se spřáhly, aby prosadily co největší kontrolu nad masami. V roce 2017 je jejich vliv větší, než kdy dříve, když jejich chapadla dosahují do všech aspektů našich každodenních životů prostřednictvím kontroly nad ekonomikou, náboženstvím, vzděláním a politikou. Ač těm, kdo s tím nejsou obeznámení, může svět připadat chaotický a zmatený, tak těm, kdo studovali historii mezinárodních tajných společností, to poskytuje požehnání v pochopení zlovolné agendy protlačované touto kabalou.


A proč je pochopení zla uprostřed nás požehnáním?

Nebylo by snad lepší býti naivní a žít s hlavou v písku? Ne. Pouze přes pochopení toho zla můžeme Novému světovému řádu, na kterém pracují, vzdorovat.

Do tohoto seznamu tajných společností Nového světového řádu patří Ilumináti, Templářští rytíři, Svobodní zednáři a další a ten odhaluje i perverzní rituály, které provozují, a odhaluje jejich skutečnou historii a agendu.

Anonymous News hlásí:

1. Skull And Bones (Lebka a hnáty)

Založená roku 1832 studenty Yale University je Lebka a hnáty obklopena konspiračními teoriemi; z nichž nejpopulárnější je ta, že k členům této tajné společnosti patřili zakladatelé CIA a že ta CIA nadále kontroluje. Tato společnost byla kritizována za vše od příšerných sexuálních útoků, přes zavraždění Kennedyho až po špionáž a pašování drog.

2. The Bilderberg Group (Skupina Bilderberg)

Bilderberg byl založen v roce 1954 v Holandsku, „aby účelově zaváděla vládu aristokracie,“ hlavně ve Spojených státech a v Evropě. K jejím členům patří někteří z nejmocnějších a nejvlivnějších lidí světa – od vrcholných činitelů MMF až po prezidenty a vůdce EU. Nejznámější konspirační teorie o nich říkají, že tuto skupinu vedou nacisté a že se pokouší na svět uvalit jedinou světovou vládu a že vede americkou Republikánskou stranu.

3. The Freemasonry (Svobodné zednářství)

Čistě mužská skupina zformovaná v roce 1717 v Londýně má šest milionů mocných členů po celém světě. Panují domněnky, že George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart a Harry Houdini byli Svobodní zednáři. Jsou proslulí svými tajnými hesly, tajnými potřeseními rukou, konstrukcemi Pyramid a spiknutím Francouzské revoluce.

4. The Knights Templar (Templářští rytíři)

Templářské rytíře v roce 1119 založilo devět rytířů jako katolický vojenský řád vytvořený na ochranu poutníků cestujících do Svaté země stejně jako na střežení nejsvětějších křesťanských pokladů. Její nebojoví členové rozvinuli po celém křesťanském světě rané formy bankovnictví a vybudovali opevnění po celé Evropě a ve Svaté zemi. Ač byl roku 1312 rozpuštěn, říká se, Svobodní zednáři udržují plameny Templářských rytířů nadále při životě.
Loading...