Firma Monsanto již téměř neexistuje, ale rakovina ano. A to je problém pro umírající, pro Brusel a nakonec i pro zanikající Monsanto. Výzkumy glyfosátu a jeho přísad budou, jak se zdá, hrát klíčovou roli v ostrém sporu o bezpečnost glyfosátů, který se od roku 2015 odehrává na mezinárodním poli. V březnu 2015 označila Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer – IARC) při Mezinárodní zdravotnické organizaci (WHO) glyfosát za možný karcinogen.


Stalo se tak na základě výzkumu glyfosátu samotného, Roundupu i ostatních herbicidů. Zpráva IARC zmiňuje vliv glyfosátu na výskyt non-Hodgkinova lymfomu, významné důkazy, že tato chemikálie způsobuje rakovinu laboratorních zvířat a silné důkazy o tom, že poškozuje lidskou DNA.

Začněme proto případy, které teď řeší soudy v USA. A článkem pro osvěžení, který jsme pod názvem Nové a nečekané problémy s GMO plodinami publikovali v roce 2014.

Existující rakovina

John Sanders pracoval jako zemědělský dělník v citrusových sadech v kalifornských Redlands více než 30 let. Roundup, totální herbicid od Monsanta, byl jeho pracovním nástrojem a on jím celoročně postřikoval plevele v okolí stromů ručním postřikovačem.

Frank Tanner vlastnil firmu zabývající se zahradnickými úpravami. Je také z Kalifornie a bývalý uživatel Roundupu. Používal tento herbicid od roku 1974 a v letech 2000 až 2006 ročně vystříkal asi 200 – 280 litrů, buď ze zádového postřikovače nebo z 800litrové cisterny, kterou táhl na vozíku vedle sebe.

Tito dva muži mají společné i další věci: Poté, co byli pravidelně v kontaktu s Roundupem, se u obou objevil non-Hodgkinův lymfom, rakovina krve, která začíná v lymfatických buňkách. A spojuje je také to, že oba od května 2016 vedou v kalifornském San Francisku soudní spor proti Monsantu, který znamená bod obratu v bitvě rozpoutané proti nejpoužívanější agrochemikálii v dějinách.

Nejméně čtyři další lidé kromě Sanderse a Tannera, u nichž byl zjištěn non-Hodgkinův lymfom poté, co používali Roundup, žalovali Monsanto s odkazem na nebezpečí glyfosátu a přísad, které jsou společně s ním prodávány. Žaloba Tannera, Sanderse a dalších spočívá na tom, že „Monsanto vědělo či mělo vědět, že Roundup je mnohem jedovatější než samotný glyfosát a že je nezbytné provést další bezpečnostní studie na Roundup, jeho adjuvanty a inertní přísady“.

U soudu již mimo jiné vyšlo najevo, že Monsanto psalo bezpečnostní studie glyfosátu, které pak jen nechalo zredigovat a podepsat „nezávislými experty“. Z interní dokumentace této nadnárodní korporace také vyplývá, že nejméně v jednom případě se domlouvala s dnes již penzionovaným úředníkem Americké agentury pro životní prostředí (EPA) na tom, jak již probíhající vyšetřování karcinogenity glyfosátu zastavit.

Neexistující příčina

V listopadu 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) zprávu, že glyfosát, účinná látka Roundupu, „pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro člověka“. Tento rozpor spočívá ve skutečnosti, že zpráva EFSA obsahovala pouze studie zabývající se účinky samotného glyfosátu. Dalším důvodem, proč se mohou závěry tohoto úřadu lišit, je podle 94 enviromentálních expertů z celého světa to, že IARC posuzovalo pouze nezávislé výzkumy, zatímco zpráva EFSA obsahovala údaje z nepublikovaných výzkumů předložených podniky, jež byly citovány v redakčních poznámkách.

V pátek 29. dubna 2016 se k témuž stručně vyjádřila i Americká agentura pro životní prostředí (EPA), když zveřejnila dlouho očekávanou zprávu o registraci glyfosátu, která tvrdila, že herbicid „pravděpodobně není karcinogenní pro člověka“. Následující pondělí však EPA stáhla tuto zprávu a 13 souvisejících dokumentů ze svých webových stránek a oznámila, že jejich publikace byla chyba. Výbor amerického Kongresu pro vědu, vesmír a technologie (U.S. House of Representatives Committee on Science, Space and Technology) vyšetřuje EPA kvůli „zřejmému pochybení“ se zprávou o glyfosátu a EPA poté sdělila, že registrační materiály uvolní do konce roku 2016. Materiály dosud nebyly uvolněny a podle příslušné webové stránky EPA to vypadá, že budou uvolněny nejdříve ve 3. čtvrtletí tohoto roku.

Na dotaz Interceptu tiskový mluvčí EPA napsal, že „bezpečnost všech inertních přísad je posuzována“ během registračního procesu, ačkoliv 87stránkový Cancer Assessment Document, který byl mezi omylem publikovanými dokumenty, neobsahuje žádnou zmínku o výzkumu zaměřeném na přísady.

Nevšední vliv Monsanta

Scott Partridge, vicepresident Monsanta pro globální stragii, řekl agentuře Bloomberg, že by bylo „neobvyklé“, pokud by Monsanto mělo vliv na EPA. Popsal e-maily jako „přirozený tok informací“ mezi společností a EPA. Společnost také obhajovala glyfosát: „Obvinění, že glyfosát může způsobovat rakovinu u lidí, je v rozporu s desetiletími důkladných bezpečnostních studií vedených regulačními úřady po celém světě,“ napsalo Monstanto ve svém prohlášení. Dne 10. března Monsanto prohrálo soud, v němž usilovalo o to, aby glyfosát nebyl zapsán do kalifornského seznamu karcinogenních chemikálií. Tim Litzenburg, jeden z právníků žalujícících Monsanto, řekl, že zveřejnění těchto dosud skrytých dokumentů „představuje velký přínos pro veřejné zdraví“.

Sir Colin Berry, emeritní profesor patologie na Queen Mary University v Londýně je mezi „nezávislými experty“, kteří na stránkách Monsanta napsali vyjádření ke studii IARC, která je podkladem soudního procesu, o němž píšeme na začátku článku. Citujeme z jeho zprávy.
Loading...