Tento týden měla svůj výroční kongres ve Västerås Feministická inciativa (FI). Její naděje, že se dostane příští rok do parlamentu, jsou vysoké, a v tom bude prosazovat mimo jiných ušlechtilých věcí naprosto volnou imigraci. Během tohoto kongresu byla prvním černým vůdcem nějaké švédské politické strany zvolena Victoria Kawesa z Ugandy. Ta teď zpochybňuje tu nespravedlnost, proč jsou zahraniční zločinci ze Švédska deportováni, když „bílí Švédové“ nejsou.  FI chce tlačit na rušení výdajů na obranu – a Švédsko by mělo mít naprosto volnou imigraci.

„Toto jsou některé z návrhů, které příští rok, doufáme, Feministickou iniciativu přivedou do parlamentu.“ 

„Jsme pro amnestii pro uprchlíky,“ vysvětluje Victoria Kawesa. 

Tato strana je rovněž toho názoru, že žádný cizinec, který se ve Švédsku dopustil zločinu, by neměl být deportován, a to bez ohledu na závažnost jeho zločinu. 

„To by potom ale vrahové a násilníci, kteří jsou jinak posláni do svých domovských zemí, zůstali ve Švédsku,“ divil se reportér SVT

„Ale bílí etničtí Švédové, kteří jsou uvězněni za závažné zločiny, se také nedeportují. Měli bychom mít tedy konzistentní politiku,“ říká Victoria Kawesa s poukazem, že nejdůležitější věcí je, že zločinec je odsouzen za svůj čin. 

Tato strana získala v roce 2014 ve švédských všeobecných volbách 3 procenta. Práh pro vstup je ve Švédsku 4 procenta, ale podle jiné vůdkyně této strany Gundrun Schyman je teď Feministická iniciativa už lépe organizovaná a vybavená, aby se jí už povedlo do parlamentu proniknout. 

Ať to zní jakkoliv děsivě. 

Zdroj: prisonplanet.com