Únik informací: Zveřejněna tajná dohoda o nákupu vakcín, kterou Evropská komise podepsala se společností Pfizer. (Foto: Flickr)

Strana 48, odstavec 4:

  • Neznámá účinnost
  • Neznámé nežádoucí účinky
  • Neznámé dlouhodobé účinky

Řekli vám, že je bezpečná a účinná. Lhali vám.

Kim Dotcom

Zdroj: archive.org