V roce 1930 vynalezl Wilhelm Reich způsob, jak během několika patnáctiminutových sezení vyléčit rakovinu, srdeční choroby, artritidu a tisíce dalších onemocnění. (Foto Flickr)

FDA Wilhelmovy vynálezy zakázala a odsoudila ho do vězení, kde v roce 1957 zemřel.

Wilhelm Reich vyvinul zařízení s kovovým obložením nazvané Orgonový akumulátor, protože věřil, že krabice zachycuje orgonovou energii, kterou může využít v převratných přístupech k psychiatrii, medicíně, sociálním vědám, biologii a výzkumu počasí.

Objev orgonové energie

Objev orgonové energie Wilhelmem Reichem začal jeho výzkum fyzikálního bioenergetického základu pro teorie Sigmunda Freuda o neuróze u lidí. Wilhelm Reich věřil, že traumatické zážitky blokují přirozený tok životní energie v těle, což vede k fyzickým a duševním nemocem.

Wilhelm Reich dospěl k závěru, že libidinální energie, o níž hovořil Freud, je prapůvodní životní energií samotnou, která souvisí nejen se sexualitou. Orgon byl všude a Reich tuto energii v pohybu měřil na povrchu země. Dokonce zjistil, že její pohyb ovlivňuje tvorbu počasí.

Orgonový akumulátor

V roce 1940 sestrojil Wilhelm Reich první zařízení na akumulaci orgonové energie: šestistrannou krabici sestrojenou ze střídajících se vrstev organických materiálů (pro přitahování energie) a kovových materiálů (pro vyzařování energie směrem do středu krabice).

Pacienti seděli uvnitř akumulátoru a absorbovali orgonovou energii prostřednictvím kůže a plic. Akumulátor měl zdravý účinek na krev a tělesné tkáně tím, že zlepšoval tok životní energie a uvolňoval energetické bloky.

Nový kult sexu a anarchie

Ne všem se teorie, které Wilhelm Reich navrhoval, líbily. O práci Wilhelma Reicha s pacienty s rakovinou a o orgonových akumulátorech vyšly v tisku dva velmi negativní články.

Novinářka Mildred Brandyová napsala jak „Nový kult sexu a anarchie“, tak „Podivný případ Wilhelma Reicha“.

Brzy po jejich zveřejnění vyslal Federální úřad pro kontrolu léčiv (FDA) agenta Charlese Wooda, aby vyšetřil Wilhelma Reicha a Reichovo výzkumné centrum Orgonon.

Potíže s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv

V roce 1954 vydal FDA stížnost na soudní příkaz proti Reichovi, v němž ho obvinil, že porušil zákon o potravinách, lécích a kosmetice tím, že dodával do mezistátního obchodu nesprávně označené a falšované přístroje a uváděl nepravdivá a zavádějící tvrzení.

FDA označil akumulátory za podvod a orgonovou energii za neexistující. Soudce vydal soudní příkaz, který nařizoval zničení všech akumulátorů, které si Reich a osoby s ním spolupracující pronajímali nebo vlastnili, a zničení všech označení odkazujících na orgonovou energii. Reich se k soudnímu řízení osobně nedostavil, hájil se dopisem.

O dva roky později byl Wilhelm Reich ve vězení za pohrdání soudním příkazem, přičemž odsouzení bylo založeno na jednání jeho spolupracovníka, který se příkazu nepodřídil a akumulátor stále vlastnil.

Smrt

Dne 3. listopadu 1957 Wilhelm Reich zemřel ve své vězeňské cele na selhání srdce. Ve své poslední vůli Wilhelm Reich nařídil, aby jeho díla byla na padesát let zapečetěna, v naději, že svět bude jednou lepším místem pro přijetí jeho podivuhodných strojů.

Stanovisko FBI

Ano, FBI má na svých webových stránkách celou sekci věnovanou Wilhelmu Reichovi. Toto je jejich vyjádření:

Tento německý přistěhovalec sám sebe popisoval jako docenta lékařské psychologie, ředitele Orgonového institutu, prezidenta a výzkumného lékaře Nadace Wilhelma Reicha a objevitele biologické neboli životní energie.

V roce 1940 bylo zahájeno bezpečnostní vyšetřování, které mělo zjistit rozsah Reichových komunistických závazků. V roce 1947 dospělo bezpečnostní vyšetřování k závěru, že Orgonový projekt ani nikdo z jeho pracovníků se nepodílel na podvratné činnosti ani neporušoval žádný zákon spadající do pravomoci FBI.

V roce 1954 podal americký generální prokurátor stížnost, v níž požadoval trvalý soudní příkaz, aby zabránil mezistátní přepravě zařízení a literatury distribuovaných skupinou Dr. Reicha.

V témže roce byl Dr. Reich zatčen za pohrdání soudem pro porušení soudního příkazu generálního prokurátora.

Zdroj: thoughtco.com