Zpráva zveřejněná na začátku července ekologickým sdružením unikla větší pozornosti v záplavě víkendových informací, ačkoli upozornila na to, že kola může způsobit rakovinu. Podle Centra pro zdravé životní prostředí (Center For Environmental Health) společnost Pepsi prodává nápoje obsahující 4-methylimidazol (4-MEI), který byl v Kalifornii vloni přidán na seznam karcinogenů. Tato nezisková organizace uvedla, že složení nápojů Pepsi prodávaných v Kalifornii bylo změněno, aby vyhovělo místním předpisům, nápoje prodávané v ostatních státech však nadále obsahují vyšší množství látky 4-MEI, díky níž mají karamelové zbarvení.


Sdružení zjistilo, že v nápojích Coca-Cola je buď nízké, nebo žádné množství 4-MEI.

V odpovědi zveřejněné v článku Centra pro zdravé životní prostředí společnost Pepsi uvedla, že její „dodavatelé pozměňují výrobní proces tak, aby snížili množství 4-MEI“. Podle firmy by množství této chemikálie mělo být v nápojích prodávaných ve zbytku USA sníženo „do února roku 2014“.

V nedávno vydaném prohlášení společnost uvedla: „Musíme se ostře ohradit proti tvrzením, že kterýkoli z produktů, jež prodáváme, je nebezpečný. Bezpečnost produktů je naší nejvyšší prioritou a ve všech oblastech našeho podnikání dodržujeme regulační směrnice. Řídíme se přísnými směrnicemi FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv), a když se regulační požadavky změnily v Kalifornii, společnosti PepsiCo se jim okamžitě přizpůsobila. V zájmu harmonizace veškerých dodávek našich produktů jsme se rozhodli provést náležité změny i v ostatních státech USA a v zahraničí.“

Co je vlastně 4-MEI? Jedná se o látku vznikající při produkci některých látek způsobujících karamelové zbarvení, která se nachází v nápojích kola, pivu, sojových omáčkách, chlebu a kávě. Vyplývá to z informací kalifornského Úřadu pro stanovení zdravotních rizik v životním prostředí (Office of Environmental Health Hazard Assesment). Na základě zákona zvaného Proposition 65 Kalifornie vyžaduje od výrobců, aby na etiketách svých produktů uváděli toxické látky. Kalifornie vloni přidala 4-MEI na seznam karcinogenních látek na základě „studií publikovaných v roce 2007 Národním toxikologickým programem, z nichž vyplynulo, že dlouhodobá konzumace 4-MEI vedla k vyššímu výskytu rakoviny plic u myší“.

Kromě koly nezjistilo Centrum pro zdravé životné prostředí vyšší výskyt 4-MEI v žádném jiném produktu. Podle mluvčího centra Charlese Margulise je to z částí tím, že lidé mnohem víc konzumují tyto nápoje než například sojovou omáčku.

Federální regulační úřady zatím před 4-MEI nijak nevarovaly. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vysvětlil nesoulad mezi kalifornskými a federálními směrnicemi takto: „Na základě dostupných informací nemá FDA žádný důvod se domnívat, že existuje okamžité či krátkodobé riziko plynoucí z konzumace 4-MEI v úrovních, které se v potravinách v zájmu karamelového zbarvení běžně vyskytují.“

Mluvčí FDA Douglas Karas vloni uvedl, že bychom museli vypít více než tisíc plechovek koly denně, abychom zkonzumovali takové dávky 4-MEI, které měly na svědomí vznik rakoviny u myší. Sdružení amerických výrobců nápojů (American Beverage Association) popřelo škodlivost 4-MEI v roce 2012.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv přesto „v současné době přezkoumává“ údaje o této chemikálii a její potenciální vliv na vznik rakoviny, aby zjistil, „zda je třeba přijmout nějaká regulační opatření“.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj:  businessweek.com