Od té doby, kdy Andrea Rossi předvedl svoji jedno-megawattovou elektrárnu E-Cat, uběhlo už několik vzrušujících týdnů. Kritici pořád věří, že jeho test byl podfuk, záhadný zákazník je blaf, a že neexistuje žádný konkrétní důkaz, že tato technologie funguje. Rossi měl mezi tím spoustu práce a maringotka s show s E-Cat se valí dál. Teď má už ale v businessu se studenou fúzí i rivaly. Je to snad důkaz, že tato technologie je skutečná a lze ji replikovat? Nebo je tu jen zas někdo další, kdo si chce ukousnout sousto z možného podvodu desetiletí?

Technologie studené fúze, jinak známé také jako „nízkoenergetická jaderná reakce“ (LENR), bude muset ještě vědecké uznání získat. To však nezastavilo řeckou společnost Defkalion Green Technologies, aby nespustila svou vlastní řadu energetických generátorů na bázi studené fúze, rivalů Rossiho E-Cat. V tiskovém prohlášení (.pdf) tato společnost oznámila, že budou prodávat celou řadu jednotek pod názvem Hyperion počínaje malými domácími kotlíky a konče průmyslovými elektrárnami.

Pro svoje výrobky (.pdf) mají přesnou specifikační dokumentaci a říkají, že její spuštění by mělo proběhnout počátkem roku 2012. Na rozdíl od Rossiho zvou třetí nezávislé strany, aby jim jejich produkty otestovaly a svá zjištění ohlašují „na základě odsouhlaseného protokolu“. Jejich zákazníci nebudou zavázáni smlouvou o nevyzrazení tajemství, zatímco Rossiho jednání bylo dosud vysoce tajnůstkářské.

Defkalion míval úzké pracovní vztahy s Rossim. Tato společnost původně vyráběla tisíce E-Catů ročně v továrně na Xanthi za využití Rossiho konstrukce na základě licence. Tento vztah se v říjnu zhroutil, důvody čehož nebyly nikdy plně odhaleny. Firma u zařízení na studenou fúzi už zůstala, leč s vlastními zařízeními, o nichž tvrdí, že je vyvinula nezávisle a rovněž i to, že Hyperion je daleko stabilnější než Rossiho E-Cat.

Podobně jako E-Cat, byl Hyperion používán původně jen k výrobě tepla s tím, že výroba elektřina následovala. První bude jedno-magawattové zařízení o té samé velikosti, jako v říjnu předvedl Rossi.

Je udivující, že Rossi neobviňuje Defkalion z krádeže intelektuálního vlastnictví. Místo toho trvá na tom, že ten nikdy dopodrobna nevěděl, jak E-Cat funguje. Říká, že nemůže své zařízení provozovat bez tajného katalyzátoru, který doufá, že získá. „Existují klauni, co povídají, že mají od nás okopírovanou technologii, ve skutečnosti mají jen atrapu a čekají na ten střípek informací, co potřebují, aby měli reálnou kopii,“ napsal Rossi do svého blogu u Journal of Nuclear Phisics, v němž si gratuloval, jak je převezl.

Ovšem mluvčí Defkalion Alexandros Xanthoulis řekl švédskému vědeckému magazínu Ny Teknik, že přesně ví, co je tím katalyzátorem. Neboť si totiž úskočně provedli podloudné spektroskopické měření na E-Catu při testování bez Rossiho vědomí. Trvají však na tom, že je to „fér hra“, neboť vědci Defkalionu tvrdí, že vyvinuli svou vlastní technologii, aniž by této informace použili.

Absence patentů znamená, že (pokud to není hoax), tak má toto tajemství potenciálně hodnotu miliard. Nicméně Rossi nechce, aby kdokoliv zopakoval jeho výsledky nebo spatřil jádro E-Cat. Pokud má ještě platící zákazníky, tak je šťasten, že zbytek světa jeho technologii zavrhuje, že nestojí za přezkoumání.


Zdroj: http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/30/cold-fusion-rival?page=1

]]>