Přerušení neomaleného zákazu TikToku a WeChat signalizuje návrat k vládě zákona. Proti-čínští jestřábi se děsí nad tím, jakou projevuje Bidenova administrativa slabost, když přerušuje zákaz na WeChat a TikTok. (Foto: Flickr)

V tom se odráží to zavádějící pojetí slabosti a síly.

Trumpova administrativa za sebou zanechala USA slabší. Aliance jsou podvrácené. Obchodní příležitosti jsou poničené. Vliv v mezinárodních institucích se propadl. Důvěra v USA je otřesena.

I američtí analytici a komentátoři dospívají k závěru, že Trumpova obchodní válka s Čínou byla pro USA sebepoškozující ztrátovou záležitostí, kdy žádného z jejích stanovených cílů nebylo dosaženo, a způsobila jen nevyslovitelné doprovodné škody na ekonomice.

Ač ty tarify bolí obě země, je Čína se svojí stoupající ekonomikou v daleko lepším postavení, aby absorbovala jakékoliv ztráty, než USA.

Budeme-li to ale vnímat v kontextu toho pojetí jestřábů, tak by ta katastrofická obchodní politika Trumpovy administrativy, měla budovat sílu USA, nikoliv je oslabovat.

Oba Trumpovy zákazy WeChat a TikToku v USA zrušily soudy a byly k tomu důvody. Byly to svévolné rozmary.

Čína nemá žádný problém s tím, když kterákoliv země hájí své legitimní národně bezpečnostní zájmy. Čína má jasná pravidla o tom, jak zahraniční internetové a technické společnosti operují uvnitř jejích hranic.

Avšak za Trumpovy administrativy byl koncept „národní bezpečnosti“ pokřiven k nepoznání a dokonce zneužíván k útokům na tradiční spojence jako Kanada.

Bidenova administrativa údajně vypracovává jasnou soustavu kritérií k vyhodnocení, které zahraniční technické platformy představují pro Američany skutečnou bezpečnostní hrozbu. To umožní mít jasnou soustavu pravidel, což znamená skoncování s náhodnými jednorázovými útoky na čínské společnosti.

Peking jasnou soustavu pravidel uvítá.

Aliance uživatelů WeChat v USA je z Trumpova zákazu nešťastná a podala žalobu za přerušení působnosti vyhlášky. / Snímek obrazovky Aliance uživatelů WeChat v USA

Bidenova administrativa slíbila přijmout při řešení globálních problémů a sporů, se kterými se USA potýkají, multilaterální přístup vždy s důrazem na mezinárodní pravidla.

Pokus dodržovat vlastní domácí právo USA je dobrým prvním krokem na této cestě. Ale proti-čínští jestřábi by měli pochopit, že to není krok přijatý z laskavosti nebo slabosti.

Jde spíše o krok na ochranu amerických zájmů. Americké technické společnosti jako Qualcomm a Micron velice závisí na čínském trhu. K dalším společnostem v USA, které vytváří ohromné částky svých výnosů v Číně, patří Apple, Boeing, Caterpillar, General Motors a Ford.

Budou-li USA i nadále vrtošivě útočit na čínské společnosti bez ohledu na zákon, nebudou ani jejich vlastní společnosti v bezpečí.

Trumpova administrativa nikdy zjevně nechápala, že Čína je zrovna tak schopna ten úder vrátit – ať už ekonomicky nebo vojensky.

Čína a USA byly ekonomickými partnery po celá desetiletí a mají mnoho společných zájmů.

Není pro Bidenovu administrativu žádnou slabostí, když se rozhodne v budoucnu dodržovat mezinárodní pravidla, místo aby vztahy s Čínou zatáhla do začarovaného kruhu výpadů a odvet, které poškozují oba a nepomohou nikomu.

Proti-čínští jestřábi by chtěli, aby USA Pekingu diktovaly, jak má vést svou ekonomiku, mezinárodní vztahy i svůj politický systém. Chtějí, aby čínský trh byl otevřený, ale americký trh uzavřený.

Nejenže je takový koloniální tlak morálně zavrženíhodný, ale je také čirou fantazií. USA už nemají žádnou moc, aby Číně diktovaly, jak má vést své záležitosti podle „instrukcí“ z USA.

Silný postoj vůči konkurentům neznamená je urážet, přerušovat s nimi vztahy a vznášet série prázdných hrozeb.

Takovýto přístup může fungovat v sousedských rozepřích na malém městě, ale jak Trumpova administrativa předvedla, je to katastrofální pro dvě největší ekonomiky na světě s úzce provázanými dodavatelskými řetězci a trhy a s mnoha společnými zájmy.

USA budou silnější, když uznají meze své moci, nebudou se vměšovat do čínských domácích záležitostí a stanou se příkladem hodným následování v dodržování domácího a mezinárodního práva.

Pokud ano, mohou v Číně najít partnera ochotného pomoci s nejkritičtějšími problémy, s nimiž se Američané a svět potýká, jako je globální zdraví, klimatická změna a sdílená prosperita.

Zastavení platnosti neomaleného zákazu TikTok a WeChat je v tom dobrým začátkem.