Dalo by se říci, že základní aritmetické výpočty, které ukazují, že větrná energie je ekonomickou a společenskou katastrofou, by měly být jasné i žákům základní školy. (Foto: Twitter / ilustrační)

Nyní to spočítal matematik a fyzik z Oxfordské univerzity, výzkumný pracovník CERN a člen Keble College, emeritní profesor Wade Allison. Dochází k závěru, že Spojené království čelí pravděpodobnosti výpadku dodávek elektřiny.

„Větrná energie selhává ve všech ohledech,“ říká a dodává, že vlády ignorují „ohromující důkazy“ o nedostatečnosti větrné energie „a uchylují se spíše k chvástání než k rozumné analýze“.

Zoufalá varování profesora Allisona jsou obsažena v krátkém dokumentu, který nedávno zveřejnila Nadace pro politiku globálního oteplování. Upozorňuje, že energie poskytovaná Sluncem je „extrémně slabá“, a proto nebyla schopna poskytnout energii, která by před průmyslovou revolucí zajistila přijatelnou životní úroveň i malé světové populaci. Podobnou myšlenku nedávno ještě dramatičtěji vyjádřil jaderný fyzik Dr. Wallace Manheimer. Tvrdil, že infrastruktura kolem větrné a solární energie nejenže selže, „ale bude stát biliony, zlikviduje velkou část životního prostředí a bude zcela zbytečná“.

Allison se ve svém článku soustředí na vypracování čísel, která stojí za přirozenými výkyvy větru. Úplné rozpracování není složité a lze je posoudit na výše uvedeném odkazu. Ukazuje, že při rychlosti větru 20 mil za hodinu je výkon vyráběný větrnou turbínou 600 wattů na metr čtvereční při plné účinnosti. Aby bylo možné dodat stejný výkon jako jaderná elektrárna Hinkley Point C, tedy 3 200 milionů wattů, bylo by zapotřebí 5,5 milionu metrů čtverečních obtékané plochy turbíny.

Poznamenává se, že to by mělo být pro ty, kterým záleží na ptácích, a další ochránce životního prostředí zcela nepřijatelné. Zdá se ovšem, že tato obava se doposud nenaplnila. Počítá se, že větrné turbíny na pevnině každoročně usmrtí miliony netopýrů a ptáků. Mezitím se u pobřeží Massachusetts chystá zahájení prací na obří větrné farmě, která má povolení obtěžovat a pravděpodobně zranit téměř desetinu populace vzácné velryby severoatlantické.

Když se v Allisonově vzorci zohlední kolísání rychlosti větru, výkonnost větru se velmi zhorší. Pokud rychlost větru klesne na polovinu, dostupný výkon se sníží osmkrát. Ještě hůře, poznamenává, pokud se rychlost větru zdvojnásobí, dodaný výkon stoupne osmkrát a turbína se musí pro svou vlastní ochranu vypnout.

Účinek zvýšeného kolísání je dramatický, jak ukazuje výše uvedený graf. Instalovaný nominální výrobní výkon v EU a Velké Británii v roce 2021, znázorněný hnědou přerušovanou čarou, činil 236 GW, ale nejvyšší denní výkon byl 26. března pouze 103 GW. Nespolehlivost se ještě více projevuje na druhém grafu, který znázorňuje výrobu větru na moři ve Velké Británii v březnu loňského roku.

Na osm dní na konci měsíce se výroba elektřiny propadla, pravděpodobně, jak říká Allison, proto, že rychlost větru klesla na polovinu. Denní ztráta 8,8 GW v tomto období byla zaznamenána jako tisícinásobek kapacity největší světové baterie pro ukládání energie do sítě v Moss Landings v Kalifornii. Pokud jde o obrovské baterie potřebné k ukládání energie z obnovitelných zdrojů, Allison upozorňuje na problémy s bezpečností a také na nedostatek minerálů. Baterie nikdy nenapraví výpadek větrných elektráren na moři, a to ani na týden, a upozorňuje, že mohou selhávat mnohem déle.

Jiní se nedávno podrobněji zabývali náklady na bateriové úložiště. Americký právník a matematik Francis Menton, který provozuje stránky Manhattan Contrarian, přezkoumal nedávné oficiální zprávy o nákladech a zjistil, že „i za těch nejoptimističtějších předpokladů“ mohou být náklady stejně vysoké jako HDP země. Při méně optimistických předpokladech by samotné kapitálové náklady mohly být 15násobkem ročního HDP. V loňském roce docent Simon Michaux varoval finskou vládu, že na světě není dostatek nerostných surovin, aby bylo možné dodat všechny baterie potřebné pro Net Zero. Michaux poznamenal, že projekt Net Zero nemusí proběhnout zcela „podle plánu“. Mezitím Menton uzavřel s názorem, který by někteří mohli považovat za nepřiměřeně dobročinný: „Je těžké vyhnout se závěru, že lidé, kteří plánují přechod na Net Zero, nemají ponětí, co dělají.“

Profesor Allison provedl své výpočty na základě základních fyzikálních poznatků a volně dostupných informací. „Ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, větrná energie je nedostatečná. Je přerušovaná a nespolehlivá; je exponovaná a zranitelná; je slabá s krátkou životností,“ uzavírá.

Zdroj: dailysceptic.org