Kabely, které přenášejí energii ze severu na jih, nemohou bezpečně zvládnout množství energie, které turbíny v některých dnech generují. (Foto: Flickr)

Společnost National Grid zaplatila v loňském roce 215 milionů liber za jejich vypnutí – náklady, které nakonec skončí na účtech lidí.

Spotřebitelé ve Velké Británii platí stovky milionů liber za vypnutí větrných turbín, protože rozvodná síť nezvládá množství elektřiny, které vyrábějí v největrnějších dnech.

Energetický regulační úřad Ofgem řekl Sky News, že je to proto, že síť „ještě není vhodná“ pro přechod země na čistou energetiku do roku 2035.

Provozovatel elektrické sítě National Grid Electricity System Operator (ESO), který je zodpovědný za udržování světel, předpověděl, že tyto „náklady na omezení“, jak se jim říká, mohou do poloviny tohoto desetiletí vzrůst až na 2,5 miliardy liber ročně, než budou provedeny nezbytné modernizace.

Problém vznikl s tím, jak se ve Skotsku a v Severním moři buduje stále více větrných elektráren, ale většina poptávky po elektřině stále pochází z hustěji osídlených oblastí na jihu země.

Aby bylo možné sladit nabídku a poptávku, musí národní síť přenášet elektřinu z míst, kde se vyrábí, tam, kde je jí zapotřebí.

V současné době však není mezi Skotskem a Anglií dostatek kabelů, které by to umožnily.

Existuje jeden hlavní podmořský kabel u západního pobřeží Spojeného království a dvě hlavní křižovatky mezi skotskou a anglickou přenosovou sítí na pevnině.

Toto úzké hrdlo znamená, že při silném větru je elektřiny příliš mnoho na to, aby ji tyto kabely zvládly bez rizika poškození.

A protože přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů zatím nedokážeme v potřebném rozsahu skladovat, nemá provozovatel elektrické sítě National Grid jinou možnost než požádat výrobce větrné energie, aby své turbíny vypnuli.

Podle analýzy společnosti Axle Energy, která se zabývá energetickými technologiemi a využívá veřejně dostupné údaje z platformy Elexon pro vyrovnávání trhu s elektřinou, vynaložila v roce 2022 společnost National Grid 215 milionů liber na to, aby zaplatila větrným generátorům za vypnutí, čímž se celkové vyrobené množství snížilo o 6 %, a dalších 717 milionů liber na zapnutí plynových turbín umístěných blíže ke zdroji poptávky, aby se tento výpadek zaplnil.

Tyto náklady jsou nakonec přeneseny na spotřebitele ve Spojeném království v rámci oddílu síťových nákladů na účtech za energii.

Aby byla soustava vyvážená, platí National Grid výrobcům z fosilních paliv také za to, že v případě potřeby zvyšují a snižují výrobu.

Zvláštní pozornost je však věnována dopadu rostoucí úrovně variabilní výroby z obnovitelných zdrojů a tomu, jak ji nejlépe řídit.

Zdroj: sky.com