Po třech letech dezinformací o covidu ze strany vlád a globalistických institucí si západní země konečně začínají uvědomovat, že pandemická událost nebyla příliš pandemií a že většina omezení a mandátů spojených s reakcí neměla nic společného s veřejným zdravím nebo bezpečností. (Foto: Twitter)

Establishmentu se sice nepodařilo zavést na Západě mandát k očkování a pasy, ale to neznamená, že se v jiných částech světa této agendy vzdali. Národ Brazílie se stal hlavním cílem dalšího lékařského autoritářství, a to navzdory slábnoucím snahám o mandát v USA a Evropě.

Zatímco v Severní Americe se začínají rozšiřovat údaje vyvracející většinu tvrzení o kovidech, v Jižní Americe se rozpoutává boj o odmítnutí nebo cenzuru vědeckých důkazů a o prosazení požadavků na očkování i tak. Shrňme, že „zastánci konspiračních teorií“ měli ve všem pravdu.

Uzavírací mandáty byly k ničemu. Nařízení o maskách byla k ničemu. Úmrtnost na kovid byla odhalena jako podvodná, přičemž až 70 % úmrtí na kovid bylo nemocnicemi diagnostikováno chybně. Fámy o srdečním selhání způsobeném covidem byly vyvráceny. Tvrzení o „pandemii neočkovaných“ byla vyvrácena, protože většina úmrtí na covid dnes připadá na očkované. Ukázalo se, že přirozená imunita je mnohem lepší než vakcíny. Vláda USA nyní v podstatě přiznává, že covid s největší pravděpodobností pochází z virologické laboratoře 4. úrovně v čínském Wuhanu – ze stejné laboratoře, kde Anthony Fauci a NIH financovali zisk funkčního výzkumu koronavirů.

Lulovi da Silvovi, velmi kontroverznímu a zločinnému brazilskému prezidentovi, který byl odsouzen, nic z těchto důkazů neukazujte – říká, že jde o „popírání“, jehož cílem je přesvědčit brazilské obyvatelstvo, aby zůstalo před covidem nechráněno. Silva učinil z nuceného očkování ústřední bod svého prezidentství a jeho nejnovější snahy zavánějí vlivem globalistické politiky.

Silva zahájil novou iniciativu očkování proti covidu v roce 2023, tedy teprve rok po vypuknutí epidemie covidu a více než rok poté, co většina ostatních zemí vzdala snahu tlačit na občany, aby se jí podřídili. Její podivnost má kořeny ve stávající míře proočkovanosti Brazílie – podle „oficiálních údajů“ má Brazílie již 80 % proočkovaných obyvatel. Pokud je to pravda, proč se Silva stále snaží donutit k dodržování předpisů zbylých 20 %? Z čistě zdravotního hlediska již Brazílie dosáhla stádové imunity (pokud by vakcíny byly skutečně účinné, jak se tvrdí). Zdá se, že je tu jiný motiv.

Lula je dlouholetým oblíbeným spolupracovníkem Světového ekonomického fóra a Klause Schwaba. Lula se WEF účastní nejméně 20 let a v roce 2010 mu tento think-tank udělil cenu „Global Statesman Award“. WEF při mnoha příležitostech prohlásilo, že jejich cílem je „očkování celého světa“ pomocí produktů mRNA covid.

Člen WEF byl v roce 2018 odsouzen za korupci a měl si odpykat 12letý trest. Brazilský Nejvyšší soud však zázračně po necelých dvou letech trest odnětí svobody zrušil. Poté byla uzákoněna koordinovaná korporátní mediální kampaň, jejímž cílem bylo očistit Silvův obraz, aby mohl znovu kandidovat na prezidenta. Silva si připsal vítězství ve volbách v roce 2022, ačkoli nejméně polovina Brazílie tvrdí, že volby byly zmanipulované.

Od té doby si Silva dal za úkol proočkovat celou Brazílii, k čemuž používá taková opatření, jako je omezení přístupu k sociálním dávkám pro všechny, kteří nemají aktuální očkovací látky, a pro rodiče, kteří odmítají očkovat své děti.

Silva se snaží Brazilce donutit, aby se očkování podrobili, a naznačuje jim, že tím ohrožují své děti a příbuzné. Tvrdí, že vakcína je „jedinou zárukou života“. Všechny vědecké důkazy hovoří o opaku. Vzhledem k tomu, že oficiální medián úmrtnosti na infekci vakcínou covid činí 0,23 % (a při zohlednění falešně pozitivních úmrtí je to ještě méně), je vakcína covid pro 99,8 % veřejnosti bezpředmětná. Pokud je však cílem otestovat, jak dalece lze obyvatelstvo dotlačit k přijetí globalistických pravidel covidu, pak důkazy nebudou znamenat mnoho.

Zdroj: zerohedge.com