Ve ruském městě Novosibirsk učitelé prvních stupňů některých škol odmítli učit děti podle moderních učebnic a používají sovětské slabikáře, matematiku a přírodovědu. Pedagogové vysvětlili, že současné učebnice jsou určeny pro děti s velmi nízkou úrovní inteligence a normální děti otupují. Společnost AKSIO provedla sociologický průzkum o vzdělávání a 83% respondentů vyjádřilo nespokojenost se stávajícím systémem. Dokonce i mezi pedagogy, včetně vysokoškolských, pouze 20 procent věří současnému systému vzdělávání v Rusku.


Andrej Fursenko, bývalý ministr školství (2004-2012), jeden z reformátorů, řekl, že hlavním cílem vzdělávání je „vychovat kvalifikovaného spotřebitele“. Fursenko a jeho tým téměř splnil úlohu, kterou dostali od zámořských sestavovatelů ruských reforem a vychovali generaci spotřebitelů.

Přesto průzkum ukazuje, že 81,5% ruské populace neztratilo zdravý rozum a nechtějí vidět své děti jako „kvalifikované spotřebitele“.

Věří, že úkolem vzdělávacího systému je vychovat člověka tvůrce. Účastníci průzkumu se vyjádřili ve prospěch zvýšení počtu vyučovacích hodin literatury, historie, fyziky a chemie. Základy náboženských kultur a sekulární etiky považuje 56,5% Rusů za zbytečné předměty.