Už žádný starověk, Platón nebo Aristoteles. Žádný Řím, žádné další vyučování éry švédské velké říše ve švédských třídách historie vyšších ročníků. (Foto: Pexels)

Toto je nový krok od švédského vzdělávacího výboru, který chce, aby se švédští žáci místo toho zaměřili na 20. Století, na Hitlera, 2. světovou válku a následující postmoderní éru.

V nedávných dnech se švédská debata zaměřila na další sociálně demokratický krok, jehož cílem je informovat švédské občany o historii méně známé.

Z důvodu nedostatku času pro vyučování nyní Národní agentura pro vzdělávání  navrhuje, aby se předmět historie radikálně změnil. Genderové otázky, klima a migrace jsou samozřejmě součástí nových navrhovaných revidovaných učebních plánů společenských věd, které zahrnují historii.

Ve vyšších ročnících 7-9, kde jsou žáci ve věku 13–15 let, už nebude existovat žádná historie, která by se vyučovala starší než v roce 1700.

Veškeré studium demokratické kolébky ve starověkém Řecku, Řím nebo ve Velká švédské éra (1611-1718), když Švédsko ovládlo země obklopující Baltské moře, bude vymazáno z historické třídy.

„Je to hrozné, bizarní a absurdní,“ zděsil se  profesor historie Dicka Harrison.

„Jako historik, který o tom něco ví, jsem nucen reagovat. Už jenom nápad,  že Antika není důležitá pro pochopení přítomnosti, je bizarní a absurdní. Všechno, co nás obklopuje, je odkaz starověkých Řeků,“ prohlásil a dodal, „pokud se tento návrh stane skutečností, tak Švédi budou po celém světě k smíchu“.

„Promiňte, ale je to tak špatné, tomu nemůžu ani uvěřit.  Samozřejmě očekávám, že návrh bude stažen,“ řekl rozrušený profesor historie.

Zdroj: pz.cz, voice.com