Podle názoru ústavního právníka Zdeňka Koudelky nemá ministerstvo zdravotnictví právo lidem nařizovat, že mají nosit roušky. Podobný názor má i další právník Jan Kysela. (Foto: AV Magazine)

České ministerstvo zdravotnictví se podle právníka Zdeňka Koudelky opírá o zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten mu umožňuje uložit zákaz nebo nařízení určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. To podle jeho slov je ale málo.

„Existuje ústavní zásada, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pakliže žádný zákon výslovně neumožňuje ministerstvu zdravotnictví stanovit povinnost nošení roušek, je narušena tato ústavní zásada, která byla zavedena v reakci na totalitní období do roku 1989, kdy řada povinností byla stanovena pouhými podzákonnými předpisy,“  napsal ústavní právník ve svém příspěvku na portálu Česká justice a dodal: „Připustí-li se, že ministerstva mohou lidem stanovit povinnost, jež není výslovně umožněna zákonem, pouze na  základě obecného a neurčitého zmocnění, že mohou stanovit povinnosti a zákazy za určitým cílem, vyprázdní se ústavní norma, že povinnost lze uložit jen zákonem. To nás vrací před rok 1989 a výkonná moc se stane zdrojem nových povinností.”

Podle jeho profesionálního názoru, vzhledem k tomu, že není na území země vyhlášen nouzový stav, je nezbytné dodržovat požadavky dané ústavou.

„Snad lze připustit stanovení povinnosti individuálním rozhodnutím vůči konkrétní osobě s patřičným odůvodněním. Pokud však ministerstvo ukládá povinnost lidem jen z preventivních důvodů plošně, když samo ve svém semaforu uvádí, že s výjimkou Prahy a okresu Karviná je území Čech, Moravy a Slezska s nulovým či zanedbatelným rizikem nákazy, jde o nesprávný postup. Není vyhlášen nouzový stav, stát je v normálním ústavním režimu. Proto musí být dodržovány požadavky dané ústavou na ukládání povinností,“ uvedl Koudelka.

Ústavní právník se staví za pozici bývalého prezidenta Václava Klause v tom, že podle jeho názoru není možné jít cestou „zdravotnického absolutismu“.

„Ve většině případů čínské chřipky (covid-19 – red.) nakažení nemají žádné potíže a nemocní mají lehký průběh nemoci. Proto je špatné reagovat přehnanými opatřeními jako na jaře 2020, jež náš stát poslala do dluhové pasti a poškodila řadu lidí. Obvykle za nařízeními státu nutící kupovat nějaké výrobky je zájem o zisk a tlak jejich výrobců a dovozců. Politici musí zvažovat náklady každého opatření i zachovávat ústavu. Bývalý prezident Václav Klaus to v knize Karanténa vystihl slovy: „Nelze přijmout zdravotnický absolutismus.“. Vir čínské chřipky bude procházet populací a její drtivé většině není více nebezpečný než jiné chřipky,“ myslí si.

Není údajně možné podporovat vytváření atmosféry strachu.

„Bývalý děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. Jan Žaloudík poukazuje na přehnaná opatření Ministerstva zdravotnictví, včetně roušek. Rovněž rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima má podobný postoj. Je nutné vrátit stát do normálního života a nevytvářet atmosféru strachu,“ uvedl Zdeněk Koudelka na portálku Česká justice.

Názor Jana Kysely

S názorem Koudelky souhlasil další ústavní právník Jan Kysela.

„Právní situace se od jara nezměnila. Ministerstvo zdravotnictví stále postupuje podle stejných ustanovení o ochraně veřejného zdraví. Ten je značně neurčitý, což bylo předmětem kritiky už na jaře. Připraven byl zvláštní zákon, usnul v poslanecké sněmovně,“  cituje jeho slova portál TN.cz.

Zdroj: snews.com