Výzkumný tým z univerzitního nemocničního centra v Ulmu zkoumal kvalitu vakcín AstraZeneca. (Foto: Flickr)

Našli tam množství lidských a virových bílkovin, dokonce i virové regulační proteiny, které tam nemají být.

Právě tyto chyby při výrobě vakcíny považují za jednu z příčin vedlejších účinků vakcín. Výskyt těchto nečistot byl poměrně vysoký.

Zarážející byl i výskyt HSP – heat shock proteinu. Právě tento protein může být zodpovědný za poruchu imunitní odpovědi a hlavně za vznik autoimunitních reakcí.

Vědci z tohoto institutu poukazují, že běžné kontroly při výrobě vakcíny nestačí, když se tam našlo množství věcí, co tam nemohou být a mohou mít velmi negativní dopad na zdraví.

Zdroj: pharmazeutische-zeitung.de