V rámci každoročního šetření Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění zjistilo, že ve srovnání s loňskem jsou Češi skeptičtější k budoucnosti Evropské unie. (Foto: 123RF)

Proti přijetí eura se vyjádřilo téměř sedm lidí z deseti. Téměř polovina dotázaných zastává názor, že by úroveň integrace EU měla zůstat na stávající úrovni.

Ve srovnání s loňským rokem mezi Čechy přibylo skeptiků k projektu sjednocené Evropy. „Česká veřejnost je v současné době k budoucnosti projektu sjednocené Evropy spíše skeptická, když o málo více než dvě pětiny (41 %) obyvatel ČR věří, že má budoucnost a necelá polovina (47 %) naopak v jeho budoucnost nevěří,“ uvádí se v tiskové zprávě Centra pro výzkum veřejného mínění.

Z výsledků vyplývá, že větší skepsi směrem k budoucnosti sjednocené Evropy najdeme zejména u mužů (50 %, ženy 45 %), lidí starších 45 let, občanů se středním vzděláním bez maturity nebo vyučených, důchodců, lidí pracujících v dělnických profesích, dotázaných, kteří označili svoji životní úroveň za špatnou, lidí nespokojených s politickou situací a se svým životem, respondentů nedůvěřujících vládě, těch, kteří se na škále politické orientace sami zařazují jednoznačně nalevo, a potenciálních voličů KSČM, SPD či Trikolóry.

Necelá polovina Čechů (49 %) si myslí, že úroveň integrace Evropské unie by do budoucna měla zůstat na stávající úrovni. „Necelá pětina (17 %) se kloní k dalšímu posilování integrace a podle necelé čtvrtiny (23 %) respondentů by naopak měla Evropská unie integraci oslabovat,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Přijetí x nepřijetí eura

V české společnosti přetrvává převážně odmítavý postoj k přijetí eura. „V současné době přibližně sedm z deseti (69 %) českých občanů s přijetím eura za měnu ČR nesouhlasí, přičemž více než dvě pětiny (43 %) s tím ‚rozhodně nesouhlasí´ a další více než čtvrtina (26 %) ‚spíše nesouhlasí´. Pro přijetí eura je nyní téměř čtvrtina (24 %) Čechů, v tom 6 % ‚rozhodně´ a 18 % ‚spíše´,“ uvádí zpráva.

Ze zprávy vyplývá, že podpora eura klesá s rostoucím věkem. Uvádí se, že mezi zastánce eura patří statisticky významně častěji mladí lidé do 29 let, absolventi vysokých škol, dotázaní, kteří životní úroveň své domácnosti a ekonomickou situaci v ČR hodnotí jako dobrou, studenti, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, lidé hlásící se k pravici, potenciální voliči ODS, TOP 09 či Pirátů, respondenti důvěřující vládě a EU i jejím institucím. „K odpůrcům eura se častěji řadí starší 45 let, respondenti, kteří současnou ekonomickou situaci hodnotí jako špatnou, důchodci, lidé hlásící se jednoznačně k levici, ti, kteří by ve volbách do Poslanecké sněmovny podpořili KSČM, SPD či Trikolóru, dotázaní chovající k EU a jejím institucím nedůvěru a obecné lidé, kteří zastávají euroskeptické postoje,“ uvádí se v závěru tiskové zprávy.

Výsledky průzkumu GLOBSEC

Mimovládní organizace GLOBSEC zveřejnila výsledky letošního průzkumu Voices of Central and Eastern Europe. Z reportu věnovanému Slovensku vyplývá, že většina slovenských občanů si myslí, že Spojené státy ohrožují jejich identitu a hodnoty, což je nejvyšší ukazatel mezi všemi zeměmi, kde byl proveden výzkum.

Report nepolitické mimovládní organizace GLOBSEC, jenž byl zveřejněn tento týden, zahrnuje průzkumné výsledky v deseti státech střední a východní Evropy. Podle něj si je většina Slováků jistá, že Spojené státy představují hrozbu pro jejich národní identitu a hodnoty, což je největší podíl ve srovnání s ostatními zeměmi, jejichž respondenti se zúčastnili průzkumu. Konkrétně 53 % slovenských respondentů označilo USA za zdroj hrozby, zatímco v Česku tento podíl činí 33 % a je čtvrtým nejvyšším z deseti zemí po Slovensku, Bulharsku a Rakousku.

Dále se uvádí, že podle výsledků loňského průzkumu 26 % slovenských respondentů označilo Rusko za hrozbu pro svůj stát, zatímco USA před rokem jako hrozbu vnímalo 41 % Slováků.

Neutěšené závěry ze zmíněného reportu plynou i pro Evropskou unii. Podíl těch, kdo vidí v Bruselu hrozbu pro svou národní identitu a hodnoty, je nejvyšší právě v Česku a na Slovensku. V případě českých respondentů ten podíl činí 45 %, zatímco na Slovensku se jedná o 35 %.  

Z téhož výzkumu také vyplývá, že Slováci jsou údajně nejvíc náchylní ke konspiračním teoriím. Podíl jejich zastánců totiž činí 56 %.

Zdroj: snews.com