Český občan se zhostil iniciativy a udělal rozhovory s lékaři napříč republikou, jejich prosby směrem k veřejnosti sdílejte mezi své přátele: (Foto: Facebook)

  • ? Nepřetěžujte zbytečně zdravotnický systém, třeba ho budou brzy potřebovat i vaši blízcí.
  • ? Striktně dodržujte doporučení ohledně nošení roušek, sociální izolace a mytí rukou. Oddálíte tak nápor na zdravotnický systém.
  • ? Chraňte své starší rodiče a prarodiče před nákazou.
  • ? Dodržováním pravidel chráníte ohrožené skupiny, tedy hlavně seniory, nemocné i samotné zdravotníky.