Francouzská populistka a vůdkyně Národní fronty Marine Le Pen promluvila proti nárokům Evropské unie, která pošilhává po francouzském a britském jaderném arzenálu v touze zmocnit ho k společnému použití národy EU.  Ač nad takovýmito plány dumali okrajoví skalní eurofilové už desítky let jako o prostředku vynucení evropské vojenské jednoty, tak myšlenku na uchvácení jaderných zbraní vlastněných členskými státy EU pro společné blaho zatím nikdo moc vážně nebral.


Avšak v posledních týdnech se objevila záplava článků diskutujících nad těmito plány a oživení zájmu o ně už vzbudilo obavy u prezidentské kandidátky Marine Le Pen, takže ji to přimělo proti tomuto nápadu promluvit. Podle těchto tvrzení určitá vrstva evropských obranných teoretiků promlouvá na podporu těchto plánů po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, jelikož evropští vůdci se poohlíží po obranných alternativách, pokud by nepodařilo udržet v platnosti závazky NATO a tudíž by to ohrozilo jejich vztahy s USA. 

Ač britské stažení se z EU by mohlo být předzvěstí konce výhledu na nezávislé jaderné zastrašení ve spolupráci s Bruselem, tak přibližně 300 francouzských jaderných hlavic teď pořád ještě pro Unii zůstává v jejím dosahu. 

Le Pen promlouvající při kampaňovém shromáždění odsoudila současný ubohý stav francouzské obrany a nazvala jakékoliv pokusy EU zmocnit se nějakých prvků obranného aparátu členských států „totalitarismem“.

Řekla: 
Loading...