Světoznámý americký „spící prorok“ Edgar Cayce (1877-1945) měl pro rok 2024 odvážné předpovědi, podle nichž to bude „rok transformace v boji mezi globálními tyrany a lidmi lásky a svobody“. (Foto: Youtube)

Edgar Cayce, téměř němý mystik z Kentucky, poskytl více než 14 000 zdokumentovaných proroctví celé řadě lidí, včetně takových celebrit, jako byli Harry Houdini, Thomas Edison, Woodrow Wilson a Marilyn Monroe.

Předpověděl také události od znovuobjevení Atlantidy a vypuknutí druhé světové války až po pandemii kovidů a vzestup Putina.

Jeho různorodé a neuvěřitelně přesné předpovědi fascinují mnohé již desítky let.

Podle Edgara Cayceho představuje rok 2024 klíčový okamžik v lidských dějinách, kdy dojde ke kolektivnímu probuzení, které změní naše chápání reality a našeho místa v ní.

Cayceho vize naznačuje, že toto probuzení povede k osvícenějšímu přístupu k životu, kde se soucit, porozumění a hledání hlubšího poznání stanou ústředními prvky naší existence.

Zde je shrnutí toho, co podle „spícího proroka“ přinese rok 2024:

  1. Globální probuzení. Cayce prorokoval, že v roce 2024 síly světla konečně překonají temnotu, která lidstvo pronásleduje už celá desetiletí. Zrodí se epocha kolektivního pochopení naší reality a našeho místa v ní.
  1. Osvícený přístup s láskou a soucitem nahradí doktrínu „globalistických tyranů“.
  2. Na světlo vyjdou pozůstatky dávných civilizací, které změní naše chápání historie lidstva na Zemi. Edgar Cayce také varoval před umělou inteligencí a jejím nekalým využitím, které zamýšlejí ti, kdo jsou u moci.
  3. Objeví se autentické ekologické životní praktiky v souladu s přírodou, které nahradí globalistickou agendu uhlíkových daní, elektromobilů a globálních patnáctiminutových měst prosazovanou těmi, kdo usilují o kontrolu světové populace.
  4. Globální klimatické otřesy budou pokračovat, ale nedojde k nim tak, jak tvrdí globalisté. Cayce předpověděl, že do roku 2025 může dojít k posunům v Atlantickém oceánu (pravděpodobně měl na mysli zhroucení teplého Golfského proudu) a evropské klima se posune do další doby ledové. Zde stojí za zmínku, že „posun Atlantiku“ NENÍ způsoben člověkem, jak tvrdí jistá studie.
  1. Dojde k duchovnímu a lékařskému pokroku, protože se obě oblasti propojí. Všimněte si, že Gatesovy globální „pokroky“ v oblasti vakcín jsou metodou kontroly a dohledu nad populací, nikoliv lékařskou metodou.
  2. Dojde ke změně v globálním vedení, protože lidé odstraní od moci starou gardu a objeví se noví vůdci, kteří budou vycházet z tradičních hodnot, včetně duchovnosti a jednoty. Tyto nové elity vytlačí zkompromitované globalisty, jako jsou Biden, Trudeau a Macron, kteří v současnosti určují globální dění.
  3. Objeví se také nové zdroje energie nebo budou znovu objeveny zdroje energie, které byly dlouho potlačovány těmi, kdo řídí svět.