Jim Murray elektrizuje svět již více než 50 let. Jeho celoživotní zkušenosti přinesly desítky patentů, vynálezů a nyní i skutečně pozoruhodný objev, který může navždy zásadně změnit způsob, jakým lidé využívají energii. (Foto: Youtube / Wikimedia)

Když mu bylo pouhých pět let, Jim v rozhovoru pro projekt Free Thought Project prozradil, že už tehdy si vypěstoval náklonnost k motorům a elektřině. Tuto zvědavost podnítily otcovy modely vláčků, s nimiž Jim trávil hodiny hraním. Jeho přirozené nadání a dětská vášeň podpořily vytvoření prvního elektromagnetu, když mu bylo pouhých šest let.

Během několika následujících let se Jim díky své intelektuální zvědavosti dostal do mnoha oborů. Na základní škole studoval a stavěl rakety a rádia, a když nastoupil na střední školu, začal se zajímat o jadernou fyziku. To Jima přivedlo ke konstrukci lineárního urychlovače elektronů, se kterým se v roce 1964 zúčastnil soutěže New England Science Talent Search. Tato práce vynesla mladému Murraymu první místo ve školní, městské i státní vědecké soutěži. Jeho projekt byl navíc vystaven v Bostonském muzeu vědy.

Nedlouho po ukončení studia se Jim začal vážně zabývat dílem Nikoly Tesly. Fascinovala ho Teslova neuvěřitelná tvrzení týkající se výroby a přenosu energie a slíbil si, že znovu objeví neodhalená tajemství tohoto velkého vědce. Jimovo úsilí ho nakonec přivedlo k osobám, jako byl Otis T. Carr, který tvrdil, že Teslu osobně znal. Díky nim také lépe pochopil několik ztracených Teslových tajemství.

Během svého profesního života Jim prováděl výzkum a experimenty s různými technologickými aplikacemi, které nakonec všechny přispěly k vývoji jeho zařízení SERPS (Switched Energy Resonance Power Supply). Tento vysoce specializovaný elektronický obvod má schopnost „zvětšit“ efektivní výkon, který je na něj přiváděn, téměř 50krát. Když Jim spojil své zařízení s patentovanou ultra rychlou 5nanosekundovou spínací technologií svého přítele Paula Babcocka, dosáhli 4790% nárůstu elektrického výkonu ve srovnání s příkonem. Takový výkon by v případě komerčního využití způsobil, že by se největší energetické společnosti otřásly v základech.

Jim vysvětluje:

„Elektrická energie je dodávána speciálním transformátorem pro napájení odporové zátěže. Nerozptýlený magnetický potenciál je pak zachycen a dočasně uložen, než je prostřednictvím téže elektrické zátěže odeslán zpět do zdroje. Tato oscilující energie má zcela jiné vlastnosti než běžná elektrická energie a ve skutečnosti snižuje celkový výkon potřebný ze zdroje. Důsledkem této energetické dynamiky je, že odporová zátěž může být napájena více než dvakrát účinněji, zatímco čistý výkon dodávaný vedením se sníží na velmi malou hodnotu. Důsledky této technologie pro úsporu energie v budoucnosti jsou naprosto ohromující!“

V níže uvedeném videu Jim exkluzivně představil svou převratnou novou technologii.

Po zhlédnutí této úžasné inovace v akci je těžké uvěřit, že pan Tesla dosáhl stejné technologické úrovně již téměř před sto lety, a přesto v odvětví výroby energie došlo až donedávna k mizivému pokroku. Stačí se podívat na obsah Teslových patentů, abychom pochopili, proč slavného vědce sledovala FBI. Není žádným tajemstvím, že po Teslově smrti v roce 1943 vládní agenti zabavili velkou část jeho soukromého výzkumu.

Jimův výzkum byl rovněž pod drobnohledem FBI. V rozhovoru pro The Free Thought Project uvedl, že i on se dostal do střetu s FBI kvůli jednomu z projektů, na kterém pracoval.

„V roce 1966, nedlouho po smrti mého otce, jsem se jednoho dne vrátil z práce a zjistil, že na mě čeká podivná zpráva.“

Když se Jim pokusil zjistit zdroj zprávy, dostal vzkaz, na kterém stálo:

„Jeďte metrem Hudson-Manhattan do Newarku v New Jersey a zítra ráno nejpozději v 10:00 se dostavte na adresu 11 Centre Place, ústředí FBI v Newarku. Požádejte o schůzku s agentem Haroldem Millerem, bude vás očekávat.“

Po příjezdu se agenti začali Jima vyptávat na jeho výzkum. Poté, co je informoval o svém zájmu o práci Nikoly Tesly, Jim řekl:

„Agenti se na sebe mlčky podívali a pak si naškrábali několik dodatečných poznámek, které vložili do složky s mým jménem. Později jsem se dozvěděl, že jakmile se stanete zájmovou osobou, FBI si vaši složku ponechá na neurčito!“

Jim se naštěstí nenechal touto zjevnou zastrašovací taktikou odradit od svého pátrání. Nyní můžeme díky modernímu technologickému pokroku a neúnavné práci odvážných lidí, jako je Jim Murray, začít chápat skutečně převratnou povahu Teslovy původní práce.

Důsledky masového využití technologie SERPS nejsou ničím jiným než změnou paradigmatu. Je všeobecně známo, že „proměnná energie“ je hlavním faktorem politiky USA. Honba za energií je bezpochyby katalyzátorem mnoha rozhodnutí, která politici pravidelně přijímají. Většina Američanů si však uvědomuje pouze výzkumné úsilí, které zahrnuje využití uhlí, ropy, jaderné, větrné a solární energie. Tyto uznávané cesty výzkumu dostávají ročně více než 5 miliard dolarů dotací, zatímco nezávislí výzkumníci jako Jim jsou zcela ignorováni.

Pozitivní dopad radikálních technologií, jako je SERPS, na životní prostředí také nelze podceňovat. Zatímco zákonodárci se stále ohánějí otázkou globálního oteplování, tato technologie by mohla drasticky snížit uhlíkovou stopu celé planety. Odstraňování uhlí z horských oblastí ničí celé oblasti, rozvoj těžby ropných písků je již nyní považován za příčinu až druhého nejrychlejšího odlesňování a hydraulické štěpení při těžbě ropy a zemního plynu může vyžadovat až 15,8 milionu galonů vody na jeden vrt.

V roce 2012 přesáhl celkový výkon energie z větrných elektráren jen v USA 60 gigawattů, což je dostatečná kapacita pro napájení téměř 15 milionů domácností. Zatímco obnovitelné zdroje energie, jako je vítr, slunce a voda, jsou široce kritizovány jako neefektivní pro uspokojení energetické poptávky země. Zřejmou pravdou je, že pomocí technologií, jako je zařízení SEPRS, můžeme více než uspokojit naše energetické potřeby.

Dokud budou existovat organizace, které mohou legálně zajistit potlačování nových technologií, budou nejlepší zájmy lidí vždy na druhém místě před zájmy těch, kteří mají kontrolní podíl v tradičních energetických systémech. Těch samých systémů, které zajišťují peněžní toky elitám a při tom nadále ničí naši planetu.

Kromě znovuobjevování Teslových technologických tajemství se Jim věnuje také jejich odhalování ve prospěch všech. Zatímco již nezávisle zajistil financování své technologie, Jim se také snaží zajistit financování pro vydání knihy, která všem vysvětlí, jak se to dělá.

* * *

Zdroj: collective-spark.xyz