Podrazy mocných tohoto světa neznají hranic. Jen co se podařilo dosáhnout zamítnutí dohody ACTA v Evropském parlamentu, snaží se Evropská unie prosadit obchodní dohodu s Kanadou zvanou CETA. Tato dohoda má donutit poskytovatele internetových služeb, aby vládám předávali osobní údaje osob, u nichž existuje podezření, že se dopouštějí porušování autorských práv na internetu. Součástí kanadsko-evropské smlouvy CETA mají být nejkontroverznější části dohody ACTA. Jednání o nové dohodě je v poslední etapě.

Stoupenci CETA, mezi které patří i Evropská komise, se prý snaží přesvědčit europoslance, aby nejkontroverznější ustanovení této dohody schválili. Pokud by tak učinili, nebudou je pak moci odmítnout v rámci smlouvy ACTA.

„Evropský parlament promluvil velmi hlasitě. Zahrnout tatáž odmítnutá ustanovení do daleko větší obchodní dohody bude daleko obtížnější odmítnout. Jestliže bude dohoda CETA schválena, Evropská komise pak bude europoslancům argumentovat, že už nemohou odmítnout dohodu ACTA,“ varuje profesor práva Michael Geist z University of Ottawa.

AC24.cz: CETA je nyní v rané fázi a k Evropskému parlamentu by se neměla dostat dříve než v roce 2014. Uniklý text skutečně pochází z března letošního roku a smlouva musí projít ještě řadou právních analýz a revizí textu.

Zdroj: imcmedia.cz

]]>