Celou první polovinu roku jsme budovali několik příběhů, o nichž věříme, že jsou kritické k pochopení toho, jak jsou průsečíky geopolitiky a ekonomiky nastaveny k formování dalšího postupu světa. Jeden z těchto příběhů se točí kolem rozsahu, v němž budou tři Čínou vedené podniky suplovat tradiční dominantní nadnárodní půjčovatele způsobem zakládajícím mezinárodní obchod a investice na yuanech. Těmito novými podniky jsou banka BRICS, Asijská banka investic do infrastruktur (AIIB) a Fond Hedvábné stezky. O každém z nich jsme už dlouze diskutovali a rovněž jsme ukázali, že tak či onak, představují všechny posuv pryč od multilaterálních institucí, které dominovaly poválečnému ekonomickému řádu.


Krátce jsou nejen odpovědí na neschopnost MMF poskytnout nejdůležitějším světovým vynořujícím se ekonomikám zastoupení, které odpovídá jejich ekonomické váze, nýbrž také na vnímané slabiny MMF a ADB.

Jinými slovy jsou daleko více než jen novým zahraničně politickým nástrojem Pekingu k uplatnění způsobů, jimiž stvrdí svůj status regionálního hegemona.

Role těchto nových institucí při pomoci yuanu, aby nahradil dolar jako světovou rezervní měnu (o čemž mnozí pořád přes všechny důkazy o opaku tvrdí, že je absurdní to vůbec nadhazovat), se už ukázala, když jsme v dubnu uváděli, že ač Peking zkoušel zlehčovat míru, jakou budou tyto podniky hrát při pomoci se zřízením nového světového hospodářského řádu s Čínou u kormidla, tak je tu fakt, že Peking „by mohl povzbuzovat vydávání půjček AIIB za 100 miliard $ a Fondu Hedvábné stezky za 40 miliard $ přímo v yuanech,“ (od Bloomberg) a fakt, že „AIIB zřídí měnový koš s tím, že Čína je nachystaná tlačit yuan do prominentní role v něm,“ (od South China Morning Post), které to říkají jinak.

Teď, když jsou banky AIIB a BRICS už oficiálně spuštěné (viz zde a zde) a očekává se, že brzy budou funkční, to vypadá, že pro oba tyto zápůjční ústavy bude hrát yuan klíčovou roli, nýbrž je tu i fakt, že tyto dvě rozvojové banky by mohly v podstatě fúzovat.

Zde je více od The BRICS Post:

[quote align="center" color="#999999"]

Nová Rozvojová banka BRICS určí své první investice v dubnu příštího roku a první půjčky budou vydány v yuanech, nikoliv v dolarech, potvrdili vrcholní činitelé.

První president banky Kundapur Vaman Kamath v Šanghaji řekl, že tento nový zápůjční ústav bude úzce spolupracovat s Čínou vedenou Asijskou bankou investic do infrastruktur.

„Máme partnerství, které rozvíjíme s AIIB, národními zápůjčními bankami a ve skutečnosti i s existujícími tržními zápůjčními bankami,“ řekl.

NDB s asi 50 miliardami $ kapitálu k investicím do veřejných infrastruktur bude konkurovat institucím, kde mají US daleko více vlivu, organizacím jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond.

Plánuje se, že vložené rezervy budou denominované v měnách té které země. Rovněž se očekává, že v Bance BRICS bude dolar nahrazován čínským renminbi, a to zvláště v asijských projektech. /quote]

A to je vaše de-dolarizační menu. Zatímco se MMF (s rozšířením i na Washington) hašteří s Berlínem o tom, co se při prvních dvou výkupech Řecka provedlo špatně, a zda je možné třetí opakování bez masivních odpisů, tak nové světové multilaterální instituce usilovně plánují provádění rozvojových půjček v yuanech. Uzavřeme to následujícím citátem od Richarda Koo z Nomury:

[quote align="center" color="#999999"]

V tomto okamžiku je těžké říci, zda bude mít AIIB na globální ekonomiku negativní nebo pozitivní dopad. Avšak přinejmenším vynoření se mezinárodní instituce s odlišným pohledem, než mají Západní věřitelé, pomůže zvýšit kvalitu debaty o dluhových problémech vynořujících se ekonomik. /quote]

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com