Školáci přicházejí postupně na střelnici, kde jsou umístěny 2 terče. Po sestřelení levého terče si žák vezme rubl pro sebe a po sestřelení pravého terče připadne rubl třídě k obecnému použití. Co si studenti vyberou? (Foto: Youtube)

Aby to nebylo tak jednoduché, vidí každý žák před výstřelem také výsledkovou tabuli, která ukazuje počet ran vystřelených na jednotlivé terče. Protože je však výsledková tabule kontrolována a manipulována experimentátory, je počet výstřelů předchůdců vždy s velkou rezervou na straně individualismu (levý terč). Student se ocitá v konfliktní situaci, když si uvědomí, že jeho tým není soudržný a naprostá většina předchůdců si minci vzala pro sebe.

Výsledkem je, že nakonec 80 % studentů stejně volí správný cíl pro dobro celku a 20 % pro své vlastní dobro. Jinými slovy, až 80 % dětí vychovaných v socialismu si vybralo cestu vzájemné pomoci, i kdyby měly jít proti „stádu“.

V socialistické společnosti byl skutečně vštěpován kolektivismus, nikoli individualismus jako na Západě. V každém případě je kolektivismus přijatelnější strukturou pro rozvoj civilizace. A individualismus vede především k osobnímu obohacení. Individualista se nestará o životní prostředí, o město, o zemi, v níž žije, jsou to pro něj druhotné pojmy, snadno mění úhel pohledu, obohacuje se na úkor medicíny a pacientů, na úkor válek a humanitární pomoci, na úkor zdrojů Země. A dokud bude lidstvo myslet jen na sebe – je odsouzeno k zániku.