Papež František řekl, že genderová ideologie je „jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací“ současnosti. (Foto: Flickr)

V rozhovoru s novinářkou Elisabettou Piqué pro argentinský deník La Nación papež František vysvětlil důvody svého silného prohlášení.

„Genderová ideologie je dnes jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací,“ řekl František v rozhovoru zveřejněném 10. března večer.

„Proč je nebezpečná? Protože stírá rozdíly a hodnotu mužů a žen,“ dodal.

„Celé lidstvo je napětím rozdílů. Má růst skrze napětí rozdílů. Otázka pohlaví rozdíly rozmělňuje a činí svět stejným, všechny tupým, všechny stejnými, a to je v rozporu s lidským posláním.“

Papež František během deseti let svého pontifikátu často používal termín „ideologická kolonizace“, zejména když popisoval případy, kdy byly peníze na pomoc rozvojovým zemím spojeny s antikoncepcí, potraty, sterilizací a genderovou ideologií.

V rozhovoru s polskými biskupy v roce 2016 papež František řekl: „Dnes se děti – děti – ve škole učí, že si každý může vybrat své pohlaví. Proč se to učí? Protože učebnice poskytují lidé a instituce, které vám dávají peníze. Tyto formy ideologické kolonizace podporují i vlivné země. A to je hrozné!“

Papež Piquému řekl, že v současné době nepíše novou encykliku, a popřel, že by byl požádán o sepsání dokumentu na téma gender.

Papež sice nepíše nic o genderové ideologii, ale řekl, že o tomto tématu hovoří, „protože někteří lidé jsou trochu naivní a věří, že je to cesta k pokroku“.

Řekl, že „nerozlišují to, co je respekt k sexuální rozmanitosti nebo různým sexuálním preferencím, od toho, co je již antropologií genderu, která je nesmírně nebezpečná, protože odstraňuje rozdíly, a to stírá lidskost, bohatství lidství, jak osobní, tak kulturní a sociální, rozmanitost a napětí mezi rozdíly“.

Papež poznamenal, že vždy rozlišuje, „co je pastorační péče o lidi s odlišnou sexuální orientací a co je genderová ideologie“.

„Jsou to dvě různé věci,“ dodal.

Když se Piqué zeptal papeže Františka, zda ví, že v Argentině jsou lidé žádáni, aby na úředních formulářích uváděli, zda jsou mužského, ženského nebo nebinárního pohlaví, papež řekl, že mu to připomíná „futuristický“ román Pán světa, který v roce 1907 napsal monsignor Robert Hugh Benson.

Řekl, že kniha představuje myšlenku „budoucnosti, v níž mizí rozdíly a vše je stejné, vše je jednotné, jediný vůdce celého světa“.

V rozhovoru pro deník La Nación – v pořadí již třetím papežově rozhovoru zveřejněném 10. března – se papež František rovněž zamýšlel nad deseti lety svého pontifikátu, nad svými obavami z války na Ukrajině a nad tím, proč necestoval do rodné Argentiny.

Několik dní před 10. výročím svého pontifikátu, které připadá na 13. března, papež uvedl, že ho těší zejména odkaz jeho „pastorační linie odpuštění a porozumění lidem, aby v církvi bylo místo pro všechny“.

Když byl papež požádán, aby uvedl nějaké chyby, kterých se mohl za uplynulých deset let dopustit, vyjádřil lítost nad okamžiky, kdy ztratil trpělivost.

„Více než jednou. V novinách se to neobjevilo, ale víc než jednou,“ dodal se smíchem.

Zdroj: catholicnewsagency.com