Doc. Ing. Mirek Ševčík, CSc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE se po akci jen snažil pomoci lidem, které prý brutálně fyzicky napadla policie. (Foto: Facebook)

„Od 1989 jsem opravdu nikdy nezažil takovou brutalitu policie v přístupu k lidem. Rány pěstí do obličeje a neúměrnost jednání bylo naprosto šílené. Nevěřil jsem, že se něčeho takového ještě dočkám. Děs!”

Miroslav Ševčík,

Dle vyjádření policie se demonstranti pokusili násilím vniknout do budovy Národního muzea, 18 z nich skončilo v poutech.