Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa pustil do boja proti používaniu toluénu a iných drog v osadách. Do obcí s rómskymi problémovými osadami distribuuje osvetové príručky so znázornenými tmavými postavičkami, ktoré sa majú k rómskym deťom priblížiť a poučiť ich o škodlivosti toluénu. (Foto: Facebook)

Niektorí odborníci sa búria, tvrdia, že leták akoby naznačoval, že sa jedná len o problém Rómov. O vzbure odborníkov informovala RTVS.

Kampaň Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity zameraná najmä na mladú generáciu má formou jednoduchých ilustrácii a komiksov o škodlivosti tzv. drogy chudobných napomôcť k zníženiu počtu závislých na tejto ľahko dostupnej látke.

Ábel Ravasz (Most-Híd) na tlačovej besede v Košiciach upozornil na to, že čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám. Rómovia pritom siahajú najmä po relatívne lacno dostupnom, no nebezpečnom toluéne. „Občas toluén nazývame aj droga chudoby, zväčša sa týka ľudí, ktorí sú z najchudobnejších skupín obyvateľstva. Je to totiž droga, ktorá je lacná, ale na druhej strane rýchlo ničí človeka. Spôsobuje deformácie priamo v mozgu. Je to cesta, z ktorej nie je cesta späť,“ uviedol Ravasz.

Najviac lokalít, v ktorých sa problémy s užívaním toluénu objavujú, je najmä v Košickom a Banskobystrickom kraji, čiastočne je zasiahnutý aj Prešovský kraj. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je potrebné tento trend zastaviť. „Pre nás je dôležité, aby sa nevytvorili nové komunity, ktoré sú rozsiahle. V tomto ohľade je veľmi dôležitá preventívna práca, aby sme tomu vedeli zabrániť,“ uviedol Ravasz.

Materiál s názvom “Toluén je cesta k problémom” v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku bude distribuovaný do problémových obci. Vznikol z dotácie ministerstva zdravotníctva, na ktorej sa podieľal aj spomínaný úrad splnomocnenca vlády. Príručka by sa do ohrozených lokalít mala dostať cez terénnych pracovníkov.

Ravasz upozornil aj na to, že jeho úrad sa snaží apelovať na predajcov toluénu, aby ho predávali len osobám, ktoré s ním pracujú,. inak im hrozia vysoké pokuty.

Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdii na Prešovskej univerzite uviedol, že akákoľvek osvetová aktivita v tomto smere je prospešná. “Pokiaľ nebude vízia pre tých chudobných, že sa môže niečo zmeniť, bude sa v týchto chudobných komunitách vyskytovať aj fetovanie.”

Odborníci upozorňujú, že závislosť od vdychovania toluénu sa netýka len Rómov. Narážajú tak na fakt, že na ilustráciách sú vyobrazené zväčša deti tmavšej pleti…