Zatímco jste spali, tak Komise Evropského parlamentu (EP) pro zahraniční záležitosti v pondělí schválila koncept usnesení ohrožující svobodu tisku po celé Evropě. Koncept nadepsaný, „Strategická komunikace EU jako vzdorování propagandě třetích stran,“ konstatuje, že Rusko proti EU vede informační válku. Tento dokument se uchyluje k tvrzení, že Rusko, aby tomu pomohlo:


„Agresivně využívá širokou paletu nástrojů a instrumentů, zvláště speciální fondy („Ruského světa“) jako mnohojazyčné televizní kanály (Russia Today, RIA Novosti), tiskové agentury (Sputnik), sociální a náboženské spolky (včetně pravoslavné církve) a sociální média a internetové trolly, aby jimi útočilo na Západní hodnoty, prosazovalo dezintegraci Evropy a podvracelo domácí podporu pro integraci a vytvářelo dojem, že Východní partnerství těchto zemí zkrachovalo.“

Tato komise rovněž navrhla globální strategii EU k boji proti propagandě třetích zemí voláním po začlenění strategické komunikace EU do jejích aktivit a po vytvoření struktur služeb vnějších evropských aktivit se speciálními jednotkami s „odpovídajícími personálními a rozpočtovými zdroji.“ Tento postup zvláště volá po krocích k vytvoření jednotky „proti propagandě“, zabezpečení propagandistického výcviku pro žurnalisty a různé organizace. Tyto kroky připomínají to, když Google vytvořil tzv. Iniciativu digitálních zpráv („DNT“), tj. partnerství s evropskými novinami: Les Echos, FAZ, The Financial Times, The Guardian, NRC Media,  El Pais, La Stampa a Die Zeit, kdy se už do podobné iniciativy vložilo 150 milionů $. Samozřejmě, že tyto miliony Googlu nebyly označeny za „reverzní propagandu“, ale nakonec to vyšlo nastejno. Podíváme-li se na ty peníze, co se v tom utápí, tak na mysl přichází George Soros s různými těmi programy Open Society. Dosti ale o tomto v širším měřítku a podívejme se na polskou iniciativu, co je za tím.

Originální koncept totiž připravila polská poslankyně Anna Fotyga, která v této zemi bývala ministryní zahraničí. Je zajímavé, že je to stejná osoba, která byla nejdříve ze svého postu vyhozena a pak (po intrikánských manévrech) do něj znovu instalována za to, že v roce 2006 protlačovala politiku izolace Ruska a Německa. K jménům a neziskovkám s ní spojeným patří: Lyudmyla Kozlovska – zakladatelka Nadace otevřeného dialogu, která je dále spojena s nadací Open Society; Artur Deska, který se účastnil jak Oranžové revoluce, tak Euromajdanu; NATO se zasloužilo o její předsednickou pozici v Podkomisi pro bezpečnost a obranu (SEDE); Bushova ministryně zahraničí Condoleezza Rice; a mnoho dalších v současnosti zapojených do protahování Studené války, tentokrát prosazované pod pláštíkem nového uvolnění. Jestli je Fotyga pro ty, co kontrolují NATO, jen nejapná „holka, co neumí říci ne“, nebo to je jinak, je jedno, ale celkové dlouhodobé plánování takovéto zahraniční politiky je nepopiratelné. V současnosti jsem toho názoru, že vedení USA a EU nemá vůbec v úmyslu jakoukoliv normalizaci vztahů s Ruskem. Bylo to totiž hegemonie NATO a USA, která byla tím kurzem, který byl veden po celou dobu.

Tento dokument WikiLeaks vrhá světlo na to, kdo to vlastně ta Anna Fotyga je. Hodnocení poslané ministru zahraničí americkou misí v Evropské unii v Bruselu kancelář Fotygy popisuje jako „černou díru“, kde rozhodnutí zanikají a zjevují se v rámci této diplomatky ve formě neustálého nasávání k prezidentu Lechu Kaczynskému, neboť ona neustále jakékoliv rozhodnutí zpochybňovala.