NASA a Agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty (DARPA) v úterý oznámily plán na testování tepelného raketového motoru na jaderný pohon, který podle NASA umožní mise na Mars s posádkou. (Foto: NASA / ilustrační)

Umělecký koncept kosmické lodi Demonstration for Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO), která bude demonstrovat jaderný tepelný raketový motor. Technologie jaderného tepelného pohonu by mohla být využita pro budoucí mise NASA na Mars s posádkou.
Program nazvaný Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (Demonstrační raketa pro agilní cislunární operace) neboli DRACO by mohl umožnit zrychlení doby průletu, zvýšení kapacity užitečného zatížení a vyšší výkon pro přístroje a komunikaci.

V jaderném tepelném raketovém motoru se k vytváření extrémně vysokých teplot používá štěpný reaktor. Motor předává teplo produkované reaktorem kapalné pohonné látce, která se rozpíná a vypouští tryskou, aby poháněla kosmickou loď. Jaderné tepelné rakety mohou být třikrát i vícekrát účinnější než konvenční chemický pohon. -NASA

Na základě dohody povede Ředitelství pro vesmírné technologie (STMD) NASA technický vývoj jaderného tepelného motoru, který bude integrován do experimentálních kosmických lodí DARPA. DARPA vystupuje jako zadavatel vývoje celého stupně a motoru, jehož součástí je reaktor. DARPA povede celý program, včetně integrace raketových systémů a nákupu, schvalování, plánování a zabezpečení, zajistí bezpečnost a odpovědnost a zajistí celkovou montáž a integraci motoru s kosmickou lodí. V průběhu vývoje budou NASA a DARPA spolupracovat na montáži motoru před předvedením ve vesmíru již v roce 2027. -NASA

„DARPA a NASA mají za sebou dlouhou historii plodné spolupráce při vývoji technologií pro naše příslušné cíle, od rakety Saturn V, která poprvé dopravila lidi na Měsíc, až po robotický servis a doplňování paliva u družic,“ uvedla ředitelka DARPA Dr. Stefanie Tompkinsová.

„Vesmírná oblast má zásadní význam pro moderní obchod, vědecké objevy a národní bezpečnost. Schopnost dosáhnout skokového pokroku v kosmických technologiích prostřednictvím programu jaderných tepelných raket DRACO bude mít zásadní význam pro efektivnější a rychlejší dopravu materiálu na Měsíc a posléze i lidí na Mars.“

Podle tiskové zprávy USA naposledy prováděly zkoušky jaderných termických raketových motorů před více než 50 lety v rámci projektů NASA Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application a Rover.

„Díky této spolupráci využijeme naše odborné znalosti získané z mnoha předchozích projektů v oblasti kosmického jaderného pohonu a energie,“ uvedl Jim Reuter, zástupce administrátora pro STMD. „Nedávné pokroky v oblasti leteckých materiálů a inženýrství umožňují novou éru kosmických jaderných technologií a tato letová demonstrace bude významným úspěchem na cestě k vytvoření kosmické dopravní kapacity pro ekonomiku Země-Měsíc.“

Zdroj: nasa.gov