Tucker Carlson, který byl nyní vyhozen z Fox News, minulý týden na oslavě 50. výročí založení Heritage Foundation pronesl projev o širším obrazu dobra a zla v naší společnosti. (Foto: Twitter)

Konflikt už není o politice, ale o samotných morálních základech civilizace.

Nová ideologická hnutí vycházejí ze starých a temných předpokladů a jejich motivací je výhradně zničit, co se dá, aby si mohli vzít, co se dá.

Carlson se možná až příliš přiblížil pravdě…