Globalisté spojení s OSN se sešli v New Yorku, aby se zúčastnili summitu o cílech udržitelného rozvoje a navrhli „naléhavý plán“ na záchranu Agendy 2030. (Foto: Flickr)

Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese je totiž toto hluboce nepopulární globalistické spiknutí „v ohrožení“.

Letošní summit OSN se koná uprostřed časového rámce pro realizaci Agendy 2030, která oficiálně začala 1. ledna 2016. v prohlášení zveřejněném na internetových stránkách organizace se uvádí: „V současné době je Agenda 2030 v plném proudu:

„Agenda 2030 je slibem, nikoli zárukou. V polovině implementace je tento slib hluboce ohrožen. Poprvé za několik desetiletí se pokrok v oblasti rozvoje obrací…“

Guterres po svém úterním projevu k účastníkům summitu řekl: ,,Na summitu jsme se setkali s velkým zájmem:

„V současné době se daří plnit pouze 15 % cílů, přičemž většina z nich jde dokonce opačným směrem, a proto vyzývám k vytvoření globálního záchranného plánu, který by vyrval cíle udržitelného rozvoje ze spárů porážky.“

O tématu informuje web American Thinker:

Guterres před summitem OSN vedl rozhovor s Mitou Hosaliovou, zástupkyní ředitele OSN pro správu věcí veřejných. Hosaliová zahájila diskusi následovně:

„Hovoříme zde v době vrcholícího 78. zasedání Valného shromáždění OSN, kde se očekává rekordní počet světových lídrů, ale z P5 je zde pouze jedna hlava státu… Co to vypovídá o OSN jako centru diplomacie v době, kdy dochází ke krizím na tolika frontách?“

(Poznámka: „P5“ označuje „pět stálých“ členů Rady bezpečnosti, která byla zřízena Chartou OSN v roce 1945).

Nemusíte být raketový vědec, abyste si na Hosaliinu otázku odpověděli – je jasné, že „OSN jako centrum diplomacie“ spolu s úspěšnou implementací Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje rychle
zmenšuje.

A kdo je tato jediná hlava státu? No přece geriatrický Joe Biden – není divu, že nikdo jiný nechtěl přijet!

A zbytek „světových lídrů“ – jsou to alespoň hlavy států? Nebo jsou tito „světoví vůdci“ jen nevolení zástupci stínové světové vlády?

Guterres reagoval na Hosoaliho poněkud podrážděně (velmi defenzivně?) a poznamenal „především“, že summit „není veletrh marnosti“. Nebudeme mu však odporovat, protože přesně tím summit OSN je.

Tito „lídři“ nejsou voleni (protože jsou instalováni), ale scházejí se v New Yorku, aby předstírali, že jsou legitimními tvůrci politiky.

Navíc jedinou skutečnou hlavou státu P5, která se na tento „velmi důležitý“ summit dostavila, je Joe Biden, který kromě toho, že je totální troska, sám nelegitimně zastává roli hlavy státu. Jak ponižující!

Zdroj: americanthinker.com