Návrh zákona Evropské komise o umělé inteligenci se minulý týden poprvé stal předmětem „politické“ debaty v Evropském parlamentu (EP). (Foto: Flickr)

Podle zpráv se debata rozproudila kvůli otázkám, jako je biometrický dohled, včetně rozpoznávání obličejů, a samotný rozsah návrhu v jeho současné podobě.

Strategie zpravodajů tohoto zákona – sociálního demokrata a liberála – pověřených jeho předložením jménem Komise spočívala v tom, že se nejprve zaměřili na administrativní a technické aspekty, aby byl pro poslance EP přijatelnější.

Jak uvedl Euractiv, podařilo se najít kompromisní řešení pro některé administrativní postupy, normy a certifikáty, ale politická část debaty, která se týká skutečného účelu a povahy zákona, neprobíhá tak hladce.

Evropská komise (EK) chce za určitých okolností povolit sledování biometrické identifikace v reálném čase.

V současné době by EK chtěla ze zákazu biometrického sledování v reálném čase vyjmout případy únosů, kdy je třeba identifikovat oběti, nebo činnosti, které mají zabránit teroristickým útokům.

Pokud jde o oblast působnosti zákona, byla předložena výjimka, která by se vztahovala na země mimo blok a mezinárodní organizace, kde se umělá inteligence používá pro „mezinárodní politickou spolupráci“.

Zdroj: euractiv.com