Evropská komise dala Maďarsku poslední měsíc na to, aby vyřešilo své obavy ohledně právního státu, než požádá vlády zemí Evropské unie o pozastavení části finančních prostředků, které má Maďarsko získat v rámci rozpočtu bloku na období 2021-2027. (Foto: Flickr)

Nová lhůta je součástí procesu EU, tzv. mechanismu podmíněnosti, který má chránit finanční zájmy EU před porušováním zásad právního státu ze strany vlády EU. Je oddělen od jiných postupů týkajících se právního státu, které EU zahájila proti Maďarsku.

Komise se domnívá, že peníze EU jsou v Maďarsku ohroženy kvůli podle ní korupci, která může mít podobu výběrových řízení na projekty financované EU, jichž se účastní pouze jeden uchazeč, obvykle spojený s vládnoucí stranou.

Výkonná moc EU má rovněž obavy ohledně nezávislosti soudnictví, médií a nevládních organizací.

Maďarský premiér Viktor Orbán v minulosti odmítl obavy EU a USA z korupce v Maďarsku, ale nejvyšší maďarští představitelé v minulých týdnech uvedli, že Budapešť je ochotna spolupracovat s Komisí na řešení těchto obav.

Maďarsko tento týden nabídlo, že sníží počet veřejných zakázek, kterých se účastní pouze jeden uchazeč, na 15 % z celkového počtu. Nabídlo také, že umožní soudům nařídit státním zástupcům, aby stíhali případy, i když se státní zástupci rozhodli, že je nebudou stíhat, a že učiní tvorbu zákonů v Maďarsku transparentnější a inkluzivnější.

Kvůli obavám o peníze z rozpočtu EU zahájila Komise v dubnu vůči Maďarsku „mechanismus podmíněnosti“. Nakonec by to mohlo vést k pozastavení 21 miliard eur (21,3 miliardy USD) pro Maďarsko v rozpočtu EU.

Komise v pátek uvedla, že pověřila komisaře pro rozpočet Johannese Hahna, aby Budapešť informoval o opatřeních, která exekutiva EU hodlá navrhnout vládám členských států EU, pokud nebudou nápravná opatření Maďarska dostatečná.

„Maďarsko má nyní jeden měsíc na to, aby předložilo své připomínky a případné další informace, zejména o přiměřenosti opatření plánovaných Komisí,“ uvedla unijní exekutiva.

Dodala, že Maďarsko má stále možnost předložit přiměřená nápravná opatření.

Dotčené fondy jsou známé jako fondy soudržnosti – ty dostávají země EU, které jsou chudší než průměr EU, na rozvoj své infrastruktury, jako jsou silnice a mosty, čističky vody nebo doprava.

Vysoce postavený úředník EU, který si nepřál být jmenován, uvedl, že návrh Komise vládám EU se s největší pravděpodobností nebude týkat všech kohezních fondů pro Maďarsko, protože musí být úměrný rozsahu problému.

„Bude to však vážný návrh, nikoliv symbolický,“ uvedl úředník.

Pozastavení kohezních fondů, které by se přidalo k 5,8 miliardám eur dotací z Fondu obnovy, jež jsou stále zmrazeny, by však bylo velkou ranou pro maďarskou ekonomiku, která trpí oslabováním měny, rostoucími náklady na půjčky, zvyšujícím se rozpočtovým deficitem a bující inflací.

Zdroj: reuters.com