Podle archeologů je moskevské potrubí jedním z nejstarších dřevěných, které se dosud zachovalo. Ivan Hrozný – Ivan Vasiljevič z rodu Rurikovců (1530 – 1584) nařídil vybudovat potrubí z řeky Moskva do Kremlu. Nařízení cara bylo vyplněno.

Jedna z věží, která byla součástí vodovodního systému, byla nazvána Vodovzvodnaja. V této věži byl postaven jakýsi pohon na pracovní sílu na čerpání vody. Horní vodovodní potrubí rozváděla vodu v areálu Kremlu.

Překvapující je materiál dolního vodovodního potrubí, přes které se dodávala voda z řeky. Potrubí bylo vyrobeno ze dřeva.

Kmen byl buď rozřezaný na polovinu a střed vydlabaný nebo vyvrtán na požadovaný průměr. Následně výslednou troubu spojily kovovými pásy. Vodovod perfektně fungoval staletí. Archeologové zjistili, že potrubí, které leželo v zemi, ve volné vlhké půdě 500 let, je dobře zachované.

Dřevěné potrubí se využívalo běžně v mnoha městech Ruska, ale iv jiných zemích. Zachované dřevěné potrubí je možné vidět například v muzeu vody v Moskvě. Na dolní fotografii je umyvadlo ze dřeva z 19. století.

Z dnešního pohledu je překvapivé, že něco dřevěné, navíc co má těsnit, dokáže ve vlhkém prostředí fungovat staletí, přitom kovové potrubí by se za ten čas dávno rozpadlo.

Dokonce i na současné potrubí ze syntetické hmoty se udává životnost pouze kolem 50 let. V dávné minulosti však byly k dispozici znalosti, jak získat podle potřeby dřevo ze specifickými vlastnostmi, například aby nehnilo, nepraskalo či nehořelo.