Všechny hlavní internetové organizace na summitu v Uruguayi prohlásily, že se osvobodí od vlivu americké vlády. Ředitelé ICANN, Internet Engineering Tast Force (Úkolové síly internetového inženýrství), Internet Architecture Board (Výbor internetové architektury), World Wide Web Consortium (Konsorcium celosvětové sítě), Internet Society a všech pěti regionálních registrů internetových adres slibovali zpřetrhání svých vazeb s americkou vládou. Tato skupina v prohlášení volala po „urychlení globalizace funkcí ICANN a IANA, aby se směřovalo k prostředí, v němž budou všichni zainteresování, včetně všech vlád, účastni s rovným postavením.“


To je výrazná změna oproti současné situaci, kdy na ICANN dohlíželo americké ministerstvo obchodu.

Tato skupina v další části tohoto prohlášení „vyjádřila hlubokou obavu z podrývání důvěry a věrohodnosti u internetových uživatelů v globálním měřítku v důsledku nedávných odhalení všudypřítomného monitorování a dohledu.“

Mezi tím bylo oznámeno, že příští Summit správy Internetu proběhne v Brazílii, jejíž prezidentka byla kvůli dohledu nad webem k USA extrémně kritická.

Brazilská prezidentka Dilma Rousseff v prohlášení oznamujícím umístění summitu řekla:

[quote align="center" color="#999999"]

„Spojené státy a jejich spojenci musí jednou pro vždy naléhavě zanechat špehovacích aktivit.“[/quote]

Duncan Geere

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  globalresearch.ca