Skupina 16 lékařů ze Švédska spolu s vědci podepsala petici požadující pozastavení očkování vakcínami Pfizer, kvůli podezření z podvodu. (Foto: Flickr)

Skupina 16 lékařů ze Švédska spolu s vědci podepsala petici požadující pozastavení očkování vakcínami společnosti Pfizer v této evropské zemi kvůli podezření na podvod se subdodavatelem. Podle zprávy časopisu British Medical Journal (BMJ), že subdodavatel společnosti Pfizer pravděpodobně provedl rozsáhlý výzkumný podvod během klíčové fáze III studie vakcíny covid-19 amerického výrobce léků na podzim roku 2020.

Kromě toho whistleblower rovněž naznačil, že společnost falšovala údaje, uváděla pacienty v omyl a dokonce najímala nedostatečně vyškolené očkovatele.

Oznamovatel podle zprávy rovněž odhalil, že společnost Pfizer pomalu sledovala hlášené nežádoucí účinky ve studii fáze III. Pracovníci provádějící kontrolu kvality byli údajně zahlceni množstvím problémů, které se objevily. BMJ v listopadu rovněž dospěl k závěru, že studie budila otázky ohledně integrity údajů a regulačního dohledu.

Kliničtí lékaři označují zprávy za závažné

Skupina 16 švédských lékařů považuje zprávy kolem společnosti Pfizer za „mimořádně závažné“. V petici podepsané a sepsané zdravotnickými odborníky uvedli:

„Podkopává to důvěru ve společnost Pfizer, která je zodpovědná za testování vakcíny a za bezpečnost vakcíny, kterou v současné době používají Švédové, včetně stovek tisíc dětí.“ Autoři petice také naznačili, že rozsah podezřelých vedlejších účinků očkování společnosti Pfizer je „gigantický“.

Uvedli, že „rozsah počtu hlášených podezření na nežádoucí účinky vakcíny covid je rovněž gigantický, například ve Švédsku bylo během deseti měsíců, kdy očkování probíhalo, hlášeno 83 744 podezření na nežádoucí účinky, což je více než desetkrát více než všechny nežádoucí účinky hlášené za rok v posledních letech u všech léků a vakcín, celkem asi 25 000 látek.“.

„Silné podezření, že části klinické studie vakcíny společnosti Pfizer nebyly provedeny vědecky přijatelným způsobem a kde výsledky studie nelze považovat za spolehlivé, v kombinaci s velkým rozsahem hlášených podezření na nežádoucí účinky po očkování, z nichž mnohé mají závažný charakter, nás jako lékaře, výzkumníky a imunology hluboce znepokojuje,“ dodává petice.

Zdroj: republicworld.com