Na sociálních sítích koluje obrázek: Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, vřele předává šéfovi společnosti Pfizer ocenění za vedení Atlantické rady, a to bez sebemenších protiepidemických opatření, navzdory současnému stavu na kontinentu… (Foto: Twitter)

Na tomto ceremoniálu je tolik věcí špatně, že je téměř těžké vědět, kde začít. Ale jak se mohou inteligentní lidé dopustit takové chyby na veřejnosti, mírně řečeno?

Především je naprosto zvláštní, že v době, kdy v Evropě a zejména v zemi, odkud Ursula von der Leyenová pochází a kde pracuje, bují pátá epidemie, zajít tak daleko a předávat ceny bez masky, bez odstupu a s takovým objetím.

To vše opět vytváří obraz elity, která se vymaňuje z někdy velmi tvrdých a přísných pravidel, jež ukládá občanům.

Druhým zásadním problémem, který není dostatečně řešen, je, co dělá předseda Evropské komise na takovémto ceremoniálu a na takovémto místě.

Odkdy by měl mít politický vůdce možnost předávat ocenění od organizace, která není jeho vlastní?

Politický vůdce není herec, hvězda nebo bavič: politickému vůdci zásadně nepřísluší předávat vnější ocenění.

Atlantická rada sice není příliš velká organizace, ale přesto je to organizace, která prosazuje zájmy USA. Je proto ještě více zarážející, ne-li zcela překvapivé, že předseda Evropské komise jede předat cenu šéfovi farmaceutické organizace z USA.

V seriálu o podřízenosti Evropské unie Spojeným státům přichází další díl, v němž se šéf exekutivy EU snížil na úroveň hvězdičky, která předává Oscara. Je to jako kdyby Macron na slavnostním vyhlášení šéfů roku německými zaměstnavatelskými svazy udělil cenu BMW.

Ačkoli by se Macron pravděpodobně mohl zúčastnit, kdyby byl pozván, nepřísluší mu to. A v případě tohoto ceremoniálu je o to více zarážející, že nejde ani o evropskou organizaci, ale o organizaci americkou, což těm, kteří by to měli vědět, připomíná, že EU téměř vždy jedná jako věrný služebník strýčka Sama a jeho zájmů a téměř systematicky zapomíná na zájmy evropských národů.

V globálním měřítku je tento spor mezi předsedou Evropské komise a šéfem společnosti Pfizer naprosto nevhodný, když si klademe mnoho otázek o chování EU a našich vedoucích představitelů, kteří se zdají být příliš přístupní zájmům Big Pharma a společnosti Pfizer, která má 70 až 80% podíl na trhu s kovidovými vakcínami, zatímco v USA pouze 56%…

Připomeňme si, že EU nejenže přijala zvýšení cen vakcín, které jsou již tak mimořádně ziskové, jak ukazují výsledky společnosti Pfizer, ale také loni v květnu zadala astronomickou zakázku na 1,8 miliardy dávek.

Nejedná se o prostou chybu komunikace. Je to závažná politická chyba, a to hned z několika důvodů.

Laurent Herblay