Dva měsíce a jeden den po podání žaloby a téměř tři měsíce po udělení licence na vakcínu covid-19 společnosti Pfizer zveřejnil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) první kolo dokumentů, které před udělením licence na tento výrobek přezkoumával. (Foto: Aaron Siri)

Jednalo se o 91 stránek ve formátu pdf, jeden soubor xpt a jeden soubor txt. Stáhnout si je můžete zde.

I když je na vědcích, aby text řádně analyzovali, dovolte mi, abych se s vámi podělil o jeden postřeh.

Jedním z předložených dokumentů je Kumulativní analýza hlášení o nežádoucích příhodách [vakcíny] po vydání povolení, která byla přijata do 28. února 2021, tedy pouhé dva a půl měsíce poté, co vakcína získala povolení k mimořádnému použití (EUA).

Tento dokument odráží nežádoucí příhody po očkování, které ukončily „pracovní cyklus“ společnosti Pfizer, a to jak v USA, tak mimo ně, až do 28. února 2021.

Společnost Pfizer na straně 6 vysvětluje, že „vzhledem k velkému počtu spontánních hlášení nežádoucích příhod obdržených pro tento produkt [společnost Pfizer] upřednostnila zpracování závažných případů…“ a že společnost Pfizer „rovněž přijala [sic] řadu opatření, která pomohou zmírnit velký nárůst hlášení nežádoucích příhod“, včetně „zvýšení počtu pracovníků pro zadávání údajů a zpracování případů“ a „přijala přibližně [REDAKTIVNĚ] další zaměstnance na plný úvazek (FTE)“.

Dotaz, proč je proprietární sdělit, kolik lidí musela společnost Pfizer zaměstnat, aby mohla sledovat všechny nežádoucí příhody hlášené krátce po uvedení svého výrobku na trh.

Pokud jde o objem hlášení, během dvou a půl měsíce po vydání EUA obdržela společnost Pfizer celkem 42 086 hlášení obsahujících 158 893 „událostí“.

Většina těchto hlášení pocházela z USA a týkala se nepoměrně více žen (29 914 oproti 9 182 hlášením poskytnutým muži) a osob ve věku 31 až 50 let (13 886 oproti 21 325 hlášením všech ostatních věkových skupin dohromady, přičemž u dalších 6 876 nebyl věk znám). Také 25 957 událostí bylo klasifikováno jako „Poruchy nervového systému“.

Ženy ve věku 30 až 51 let. Poruchy nervového systému. To zní povědomě. Ve skutečnosti to zní podobně jako obavy, které vyjádřily některé ze svědčících žen nebo které jsou popsány na níže uvedených videích.

Ale žádný důvod k obavám, protože společnost Pfizer vysvětluje FDA: „Závěry těchto analýz detekce signálů jsou v souladu se známým bezpečnostním profilem vakcíny“. Pokud tedy věděli, že se tyto problémy objeví, proč se zdá, že nemají dostatek personálu na zpracování tohoto očekávaného množství hlášení? Velký závěr společnosti Pfizer pro FDA: „Údaje neodhalují žádné nové bezpečnostní problémy nebo rizika vyžadující změny v označení a podporují příznivý profil přínosů a rizik vakcíny BNT162b2.“

Jinými slovy, asi tady není nic k vidění. Jen se zeptejte všech těch žen.

Aaron Siri – Popis skupiny lékařů poškozených různými vakcínami COVID-19:

Aaron Siri