NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. (Foto: Flickr / ilustrační)

Je nezbytné zabránit přímé i nepřímé diskriminaci osob, které nejsou očkovány, například z lékařských důvodů, protože nejsou součástí cílové skupiny, které se očkovací látka proti onemocnění COVID-19 v současné době podává nebo pro niž je povolena, jako jsou děti, nebo protože dosud neměly příležitost se očkovat nebo se rozhodly nenechat očkovat. Výkon práva na volný pohyb nebo využívání přeshraničních služeb přepravy cestujících, jako je letecká, vlaková, autokarová nebo trajektová doprava či jakékoli jiné druhy dopravy, by proto neměly být podmíněny držením certifikátu o očkování nebo držením certifikátu o očkování očkovací látkou proti onemocnění COVID-19. Toto nařízení navíc nelze vykládat tak, že zakládá právo či povinnost nechat se očkovat.

(36) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/953

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), včetně práva na respektování soukromého a rodinného života, práva na ochranu osobních údajů, práva na rovnost před zákonem, zákazu diskriminace, svobody pohybu a práva na účinnou právní ochranu. Členské státy mají při provádění tohoto nařízení dodržovat Listinu základních práv.

(62) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/953

Zdroj: eur-lex.europa.eu