Velmi vtipný detail, kterému věnovalo pozornost jen málo lidí: Starý globus, pečlivě umístěný přesně uprostřed mezi Putinem a Bidenem. (Foto: Youtube)

Glóbus si zároveň zaslouží nejopatrnější zvážení, protože obsahuje určitou symboliku.

Místo setkání prezidentů se jmenuje Villa La Grange. Vila, kterou navrhl architekt Jean-Louis Bovet a byla dokončena v roce 1773, vlastnila rodina Lullinů a sloužila především jako letní sídlo, než ji v roce 1800 koupil obchodník François Favre.V roce 1864 se stala známá, neboť zde byla podepsána  Ženevská úmluva  a vlasně založení Mezinárodního červeného kříže.

Místnost, kde se konalo jednání prezidentů je knihovna, podle odborníků jedna z nejlepších knihoven na světě. Jsou zde shromážděny nádherné exempláře 19-20. století.

Spolu s knihami v knihovně je zde také glóbus z roku 1833. Zdá se, co je na tom zvláštního? Ve skutečnosti existuje mnoho zvláštních věcí. Stačí si připomenout, jaký byl svět v roce 1833.

A byl zejména takový:

Území Spojených států v roce 1833 je označeno žlutě. Většina z tohoto území byla navíc teprve nedávno anektována (v důsledku anexí, transakcí a podvodu s Indiány). To znamená, že se tam ještě nevytvořily ani státy.

Skutečné státy (23 z moderních 50) se nacházely pouze na tomto území:

Kromě toho USA v roce 1833 ještě neměly Aljašku. V té době patřila k Rusku. Rusko mělo také vojenské základny v Kalifornii a Oregonu.

Teprve v roce 1867 byla ruská Aljaška prodána Spojeným státům. Také po roce 1833 byla zakoupeno (nebo obsazeno) území moderního Texasu a Kalifornie. Dnes jsou to dva nejmocnější a ekonomicky nejrozvinutější státy.

Stručně řečeno, v roce 1833 se Spojené státy ani ekonomicky, ani geograficky, ani politicky zdaleka nepodobaly své současné pozici ve světě. Rozhodně to nebyla rozhodující světová síla.

A co Rusko v té době?

Naopak Rusko se v té době blížilo k maximální formě. Ruské impérium, které porazilo Napoleona, zaujalo vedoucí postavení v Evropě a ve světě.

Jeho území v té době zabíralo ještě více prostoru než později SSSR. Například Rusko vlastnilo Aljašku, stejně jako část Polska, Finska a dokonce i Švédska.

Bylo to skutečně gigantické impérium, kterému Spojené státy stále nemohly konkurovat. Ani ekonomicky, ani vojensky.

A právě tento historický okamžik je zaznamenán na globusu stojícím mezi Putinem a Bidenem. Jemný náznak? Trolling? Předpověď pro budoucnost? No ne. Prostá náhoda. Ale velmi zajímavé.

Zdroj: pz.cz