Skupina vědců Drážďanské technické univerzity prozkoumala zvláštnosti motoru EmDrive, který porušuje fyzické zákony, a nenašla žádné přesvědčivé důkazy toho, že funguje právě tak, jak prohlašují projektanti.

Výsledky průzkumu předložili vědci na konferenci Space Population v Seville.

Odborníci zjistili, že tah v motoru je příliš slabý a uvedené ukazatele nejsou přesné. Efekt, jehož hodnota je srovnatelná s chybou měření, je podmíněn vzájemným působením magnetického pole kabelů a zesilovače a magnetického pole Země.

„To jasně ukazuje, že tah produkuje nikoli EmDrive, ale jistá magnetická interakce. Použili jsme co nejvíce párových nebo koaxiálních kabelů, ale v konečném důsledku pronikala některá magnetická pole přes naše kabely a spoje," píšou vědci.

Podle prohlášení tvůrců EmDrive umožňuje toto zařízení měnit záření v tažnou sílu. Za jisté geometrie kužele se bude přístroj pohybovat směrem jeho užší části velice slabě, budou-li se uvnitř „prohánět" mikrovlny. Avšak podle prohlášení samotných projektantů podobné chování není možné z hlediska fyzických zákonů — takový pohyb, při němž se nespotřebuje palivo a neprodukuje se orientovaný svazek paprsků, odporuje zákonu zachování hybnosti.