Průkopník v tomto oboru Psychiatrie, portugalský lékař António Egas Moniz, zavedl nechvalně proslulou frontální lobotomii pro případy refrakterní psychózy a získal dokonce Nobelovu cenu. (Foto: Wikimedia)

Lobotomie (z řečtiny lobos (mozkový lalok) tome (řez) je operativní neurochirurgický zákrok, při kterém jsou přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku.

„Věda byla vyřešena“ a vynálezce lobotomie dostal v roce 1949 Nobelovu cenu za medicínu.

Věda není nikdy vyřešena. Nikdy slepě nevěřte odborníkům a nikdy „nevěřte vědě“.