Ve složitém jeskynním komplexu v Mexiku poblíž hranic mezi Puebla a Veracruz byl učiněn ohromující objev. Byly tam nalezeny jadeitové kamenné desky s rytinami, které zřejmě ukazují mimozemšťany a UFO. Tyto kameny lze asi datovat do časů Mayů a mohly by být potvrzením o kontaktu mezi mimozemšťany a lidmi probíhajícím v dávných časech. K objevu došlo v březnu 2017, ale teprve před pár dny se objevily první obrázky pozoruhodných kamenných rytin. 

Došlo ke střetu mezi Mayskou civilizací a mimozemšťany?

Ty kameny našla skupina hledačů pokladů, Manule Ranger Vigureras, jak majitel jednoho detektoru a Jose Aguayo jako majitel druhého detektoru. Ti vedli společnou expedici a před třemi měsíci náhodou našli uvnitř jeskyně kámen s rytinou, která měla mimozemský tvar. Aby ten tým tu jeskyni našel, musel mnoho hodin procházet podzemím, než našli tři jeskyně na soukromých pozemcích mezi Puebla a Veracruz.

K překvapivým objevům došli ve dvou z těchto jeskyní a v jedné z nich našli několik kamenů s rytinami, které naznačují, že mezi mimozemským životem a lidmi, existovaly určité vztahy. V další jeskyni našli nějaký kov a hledači pokladů věří, že by to mohlo být zlato.

Jeden z těchto kamenů ukazuje cosi, co by mohlo být horní částí kosmické lodi a na kamenech je rovněž vidět cosi, co vypadá jako vyobrazení mimozemšťana. Na těch kamenech je spousta symbolů, které bude třeba teprve rozluštit. Místní lidé věří, že ty jeskyně leží blízko k místu, kde mohla buď uvíznout, nebo být v jeskyni usazena kosmická loď. Taková je legenda, která tuto skupinu přivedla k jejímu hledání, a dostalo se jim pomoci od vlastníka půdy a kvůli tomu sem provedli první návštěvu před třemi měsíci. Nejenže si prošli zdejší jeskyni, ale rovněž našli kamenné rytiny zachycující postavy, které nejsou lidské.

Jose Aguayo řekl, že INAH k tomu nemůže nic říci, jelikož to není archeologie. Výzkumníci řekli, že poté, co se do jeskyně pomocí svých přístrojů podívali, tak tam nic nenašli, a tak se chystali tyto jeskyně opustit. Avšak jeden člen týmu měl nehodu, uklouzl a potopil se pod vodu a písek v řece Curva del River. Když tohoto člena svého týmu zachraňovali a začali ho vyprošťovat, tak si teprve svého objevu povšimli. Řekl, že tento objev by mohl změnit jeho život a toto byly první kamenné rytiny, které zobrazují styk mezi člověkem a mimozemskou rasou. Později našli více takových kamenů a ty zobrazovaly kosmickou loď spolu s bytostmi, které nevypadaly lidsky, a cosi co mezi spoustou dalších symbolů vypadalo jako symbol kukuřice.

Výzkumníci říkají, že jejich objev odhaluje styky mezi Mayskou a Aztéckou civilizací a mimozemšťany z jiného světa. Říkají, že mají teorii, že jsou nějací, kteří ve vesmíru ztroskotali a tady se zachránili, načež tu zanechali tento nepochybný důkaz svého pobytu v odlehlých jeskyních skryti pohledům lidí. Ty kamenné rytiny jsou údajně velice četné a mají různé rozdíly ve stylu rytin, ale všechny zjevně zobrazují UFO spolu s mimozemšťany a nějakým kmenovým vůdcem, který vypadá, že v ruce drží svazek obilí. Výzkumníci rovněž na zdech jeskyně našli piktogramy, které naznačují, že zde došlo ke střetu s dávnými mimozemšťany.

 

Ještě bude muset proběhnout řada studií, aby se zjistilo, zda jsou ty kameny skutečné nebo jde o podvrhy. Ukáže-li se, že jsou pravé, mohl by to být důkaz, že mimozemšťané existují a že Zemi navštěvovali už před dávnými časy.