Podle agentury BloombergNEF se Evropa nemůže spoléhat pouze na dovoz amerického zkapalněného zemního plynu, aby vyrovnala dodávky plynu z plynovodů, o které přijde z Ruska, až začne po skončení letošní zimy obnovovat své zásoby. (Foto: Flickr)

  • Evropa se spoléhá na dovoz amerického LNG, aby nahradila ztrátu ruského plynu, přičemž v září směřovalo do Evropy téměř 70 % amerického vývozu LNG.
  • Z dlouhodobého hlediska bude muset Evropa najít jiné zdroje zemního plynu, protože její zásoby se během nadcházející zimy pravděpodobně vyčerpají.
  • V konečném důsledku bude muset Evropa do budoucna snížit poptávku po zemním plynu, protože dostupných dodávek už je velmi málo.

Americký LNG byl letos zatím klíčový pro uspokojení poptávky v Evropě, která se přetahuje o dodávky plynu a je ochotna za spotové dodávky zaplatit více, než většina asijských zemí.

Spojené státy dodávají do Evropy rekordní objemy LNG, aby pomohly spojencům EU, a podle údajů společnosti Refinitiv Eikon, na které se odvolává agentura Reuters, směřovalo v září do Evropy téměř 70 % veškerého amerického vývozu LNG.

K výraznému poklesu dodávek ruského plynu v letošním roce však došlo až v červnu, což znamená, že Evropa se mohla zásobit ruským plynem ještě na začátku letošního roku.

Před zimou 2023/2024 však bude mezera v dodávkách plynu v Evropě bez ruského plynu mnohem větší. Evropa nebude dovážet mnoho ruského plynu – nebo vůbec žádný, pokud Rusko přeruší dodávky přes jediné spojení, které zůstalo v provozu přes Ukrajinu a přes TurkStream – ve srovnání s relativně stabilním dovozem z Ruska v první polovině letošního roku, než Moskva začala v červnu postupně snižovat objemy přes Nord Stream, až do uzavření plynovodu na začátku září.

„Meziroční nárůst není dostatečný k tomu, aby vyvážil celkové snížení ruských dodávek potrubím, přičemž méně než polovina těchto objemů je pokryta nárůstem LNG,“ uvedl analytik BNEF Arun Toora.

„Dobrou zprávou je, že Rusko zřejmě zahrálo svou poslední kartu, pokud jde o plynovou páku na Evropu. Problémy Evropy však nezmizí s narcisy příštího jara,“ uvedla londýnská poradenská společnost Timera Energy ve výhledu zimního trhu s plynem na začátku října.

Bez většiny dodávek ruského plynu bude Evropa v příštím roce pravděpodobně muset kompenzovat přibližně 40 miliard m3 dalších ztracených ruských toků. Samotný LNG nemůže tento objem pokrýt vzhledem k nedostatku nových globálních zkapalňovacích kapacit v krátkodobém horizontu, a to i v USA, omezené další elasticitě poptávky v Asii a omezeným evropským kapacitám pro znovuzplyňování. Proto bude muset evropská poptávka klesnout, uvedla společnost Timera Energy.

Zdroj: oilprice.com